YÖK’e karşı birleşik mücadeleyi örgütleyelim!

               YÖK’e karşı birleşik mücadeleyi örgütleyelim!

Bu yılki 6 Kasım YÖK protestoları, her zamankinden daha büyük bir önem kazanmış durumda. Bunun birinci nedeni, Haziran ayaklanmasından sonraki ilk 6 Kasım olmasıdır. İkincisi, son yıllarda devletin üniversitelere dönük saldırılarında artan yoğunluktur. Üçüncüsü, bu saldırılar karşısında öğrenci gençliğin tepkilerine-eylemlerine, devletin şiddettinin ve baskılarının artmasıdır. En son ODTÜ”de yaşananlar bunun somut göstergesidir.

Bu koşullarda örgütlenecek 6 Kasım eylemleri, hem devletin artan saldırılarına denk düşen bir nitelikte olmalıdır, hem de Haziran direnişini okullara taşıyan, onun ruhunu yaşatan bir içerikle ele alınmalıdır.

Bunun için ilk başta YÖK protestolarının birleşik bir şekilde örgütlenmesi gerekmektedir. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan parçalı YÖK eylemlerine son verilmelidir. Tepeden örgütlenen bir eylem olmaktan çıkarılmalı, Haziran direnişinin yeniden dirilttiği ve öğrenci gençliğin tarihinde varolan FORUMLAR üzerinden, olabildiğince tabandan örgütlenmeli, buralarda ortaya çıkan iradeyi yansıtmalıdır.

İkincisi YÖK protestolarını tek bir günle (6 Kasım’da yapılacak bir eylemle) sınırlamadan, bir süreç olarak ele almaktır. YÖK’ün kuruluşundan bugüne tarihini işlemek, eğitimin sermayeye nasıl peşkeş çekildiğini sergilemek, yeni YÖK Yasa Tasarısı hakkında bilgilendirmek, diplomalı işsizlik ve geleceksizlikten, üniversitelerde kurulan karakollara, soruşturma ve tutuklamalara kadar, çeşitli sorunları gündemleştirmek, bunları panel, seminer, konferans vb. biçimlerle geniş öğrenci kesimlerine duyurmak mümkündür ve gereklidir. Bu faaliyetlere, üniversite bileşenlerinden öğretim üyeleri ve çalışanlarını da katmaya özel önem verilmeli, bu yönde çaba sarfedilmelidir.

Yaklaşık bir haftayı bulacak faaliyetler üzerinden örgütlenecek olan 6 Kasım, bir final niteliğinde birleşik-güçlü eylemlerle son bulmalıdır. Her üniversitenin kendi özgülünde bunun şekli belirlenebilir. Fakat her halükarda yerellerde eylemler konulmalı, merkezi eylemler buna engel olmayacak biçimde örgütlenmelidir.

Bu şekilde örgütlenecek bir 6 Kasım, sonrasına bırakacağı örgütlenme ve mücadele biçimleriyle, öğrenci gençliğin biriken sorunlarını aşmada önemli bir manivela olacaktır.

Proleter Devrimci Gençlik olarak, YÖK karşıtı eylemleri, Haziran direnişini ve ruhunu okullara taşıma perspektifiyle örgütlemeye çağırıyoruz. Fakülte-kampüs ve üniversitelerde forumlar toplayarak, kitle inisiyatifini açığa çıkartmaya davet ediyoruz. Buralarda alınan kararlar üzerinden birleşik-merkezi eylemler örgütlenmesini, parçalı eylemlere son verilmesini istiyoruz. Bunun öğrenci gençliğin birleşik-kitlesel örgütlenmesinin yaratılmasında bir adım olmasını umut ediyor, bu yönde çaba göstereceğimizi duyuruyoruz.

25 Ekim 2013

             Proleter Devrimci Gençlik

Bunlara da bakabilirsiniz

29 işçinin katledilmesi protesto edildi

İstanbul Gayrettepe’deki Masquerade Club’ta 2 Nisan’da çıkan yangında 29 işçi katledildi. Daha İliç’te yaşanan madenci …

Hak verilmez alınır ZAFER SOKAKTA KAZANILIR!

Türkiye, bir seçimi daha geride bıraktı. AKP’li yıllar seçimlerle geçti. Seçimlerin tek başına demokrasiyi geliştirmediği, …

Sosyalizmde yerel yönetimler

Günümüzde üç çeşit yerel yönetim anlayışından sözedilmektedir: Kıta Avrupası, Anglosakson ve Orta-Kuzey Avrupa yerel yönetim …