Bir forum deneyimi

cukurova forumu

Forumlar, Haziran direnişinde öne çıkan bir örgütlenme modeli oldu. Direnişin sonlarında, kitlelerin söz ve karar organları haline geldi. Sonrasında ise, demokrasiye susamış kitlelerin çeşitli sorunlarını dile getirdiği, kararlar alıp eyleme geçtiği yerler oldu. Bu yazıda Çukurova Üniversite’sinden gerçekleştirilen forum deneyimini ele alacağız.

 “İnsanlar kendi tarihlerini kendileri yaparlar. Ama kendi keyiflerine göre, kendi seçtikleri koşullar içinde yapmazlar, doğrudan verili olan ve geçmişten kalan koşullar içinde yaparlar” diyor Marks.

Anadolu halkları,  feodal-askeri despotik bir imparatorluk olan Osmanlı İmparatorluğu geçmişinden gelmektedir. Gerek Osmanlı’da, gerekse Türkiye Cumhuriyeti döneminde birçok isyan ve direniş yaşamıştır. Ulusal kurtuluş savaşında emperyalist işgale karşı mücadelenin kitle gücünü oluşturmuştur. Resmi ideolojinin yaydığının aksine, bugüne dek elde edilen demokratik hak ve özgürlüklerin her birini, büyük bir mücadele ile kazanmıştır. Fakat burjuvazi ve onun sözcüleri, her defasında bunları devletin bir lütfu gibi göstermiş, kitlelerin kendi gücüne güvenmesini önlemek için elinden geleni yapmıştır. Onları bölüp parçalayarak, ulusal-mezhepsel ayrılıkları körükleyerek zayıf düşürmeye çalışmıştır. Geniş halk kitlelerini burjuva milliyetçiliğinin, şovenizmin etkisi altına almaya, yoz kültürle uyuşturmaya, çürütmeye çabalamıştır.

Bütün bunlar, geçmişten gelen koşullar dikkate alındığında, forumların halklarımız ve gençlik için önemi, bir kez daha anlaşılır. Bu ‘’yeni’’ örgütlenme biçimi, esasında üniversite gençliği için pek de yeni değildir. Forumlar, yıllar önce üniversite gençliği tarafından yaşama geçirilmiş, boykotlardan, işgallere bir çok eylem, bu forumlarda kararlaştırılmıştır.

Proleter Devrimci Gençlik olarak, forumların üniversite gençlik hareketi açısından önemini tespit ettik ve şunu söyledik;  “forumlar, üniversite gençliğinin söz ve karar organı olacağı gibi, aynı zamanda yıllardır eksikliği yaşanan merkezi-birleşik kitle örgütünü yeniden inşanın organı olabilir.”  Bunun nesnel zemininin oluştuğunu da söyledik. Burada eksiklik, öznel faktörün, öncülerin müdahale gücüydü.

Gençlik içindeki devrimci, demokrat kurumlarla bir toplantı alarak, forumları tartıştık. Daha önce denenen başarısız pratiklerden moral bozukluğu yaşayan kurumlar vardı. Kimi kurumlar da forumların rolünü bilince çıkaramamasının etkisiyle karamsar ve olmazcı bir hava içindeydi. Haziran direnişi sonrası çeşitli bölgelerdeki forum çalışmalarımızı, buralardaki başarımızı ve forumun oynayabileceği rolü anlattık. Forumun kitlelerin toplanma ve karar alıp uygulama yerleri olduğunu, gençlik içinde de, devrimci demokrat kurumların forumların örgütlenmesinde rol oynaması gerektiği söyledik. Başlangıçtaki karamsar hava giderek dağıldı, tereddütlü olan kurumların netleşmesiyle bir forum kararı aldık.

Forum için bir haftalık bir program koyarak, iş bölümü yaptık. Yaklaşık 3 bin çağrı metni dağıttık. Daha önce müdahaleyle karşılaşılan bildiri dağıtımlarına, kitlesel çıkarak dağıtım yapıldı ve bu alanda küçük de olsa bir kazanım sağlandı. Çağrı metinleriyle beraber, sosyal medya da kullanıldı. Sınıflara gidilerek forum duyurusu yapıldı, tahtaya çağrı yazıldı vb…

Böyle bir çalışmanın ardından gerçekleştirdiğimiz ilk forumda 250-300 arası insan katıldı. Forumda belli bir tutukluk olduysa da öğrenciler yurt, yemekhane, ulaşım, kart sistemi vb. pek çok sorunla ilgili görüşlerini dile getirdiler. Ayrıca forumda toplanılan ”R alanı”nın ve kantinin isminin “Ali İsmail Korkmaz” olması kararlaştırıldı. Bu öneri getirildiğinde, kitleden büyük alkış aldı ve ardından kararlaştırıldı.

Forumun kendi pankartıyla yapılan ikinci ve üçüncü toplantısında, siyasi rapor okunması kararlaştırıldı. Bir önceki forumdan bugüne alınan kararlar konuşuldu ve bir haftalık gündem rapor edildi. Buralarda belirgin olan yön, tartışmaların artık somut eylemlere dönüştürülmesinin gerekliliği oldu. Ayrıca yemekhane sorunu için “Güneşin Sofrası” kurularak, yemekhane ücretleri, ikinci öğretimlere yemek çıkmaması, niteliksiz-sağlıksız yemekler teşhir edildi.

Sınav haftasında, Ali İsmail Korkmaz alanında “Kızlı-Erkekli” ders çalışıldı. Forumun, alt birimlerini oluşturması konusunda önemli bir adım atarak geçici alt birimler oluşturdu. Kızlı-erkekli gündemi üzerine forum içinden felsefe öğretmenliği öğrencileri bir söyleşi gerçekleştirdi. Ardından yemekhane sorunu üzerine yoğunlaşılması ve somut, formel bir kazanım elde edilene kadar mücadele edilmesi kararlaştırıldı.

Forum imza kampanyası başlatarak, yemekhane önünde 3 hafta alternatif “Güneşin Sofrası”nı kuracağını duyurdu. Yoğun ilgi ve katılımın olduğu birinci etkinliğe, polis-özel güvenlik birimi destekli faşist bir provakosyon girişimi oldu. İmza kampanyasını yırtan faşist güruh, yemekhaneye gidilerek teşhir edildi ve oradan uzaklaştırıldı. Bir daha ki saldırı da devrimciler tarafından cezalandırılacağı kitlelere duyuruldu. Ve yemekhane önünde masa açılarak imza kampanyası devam etti. Kampanya yaygınlaştırıldı ve büyük bir ilgiyle karşılaştı.

Forumun şimdiden ‘’küçük’’ de olsa değerli kazanımlar elde ettiği söylenebilir. Bu gelişim, örgütlülük ile birleştirilebilirse, üniversite gençliği gerçek bir öz örgütlülüğe ve güce kavuşmuş olur. Bu forum deneyiminin diğer üniversiteler tarafından da gerekli dersler çıkarılarak, hayata geçirilmesi için çaba harcanacağından şüphemiz yok.

(Proleter Devrimci Gençlik Bülteni’nden)

Bunlara da bakabilirsiniz

Soma Katliamı 10. yılında

13 Mayıs 2014’te Soma’da katledilen madencilerin anmaları yapıldı. 10. yıldaki anmalar, Manisa-Soma başta olmak üzere, …

1 Mayıs’a, Taksim’e, tutsaklara özgürlük

1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek istedikleri için tutuklanan 50 kişi için dayanışma eylemleri devam ediyor. İstanbul …

Öğretmenler iş bıraktı, eylem yaptı

İstanbul’da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan’ın bir lise öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından, eğitim sendikaları …