ADANA AĞAÇLARINA SAHİP ÇIKIYOR

agac

Adana Çukurova Doktor Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi bahçesindeki ağaçlar kesilmek isteniyor. Gerekçesi, sözkonusu yere hastane için 200 yataklı ek bina yapmak…

21 Mayıs 2014 tarihinde, hastane yönetimi, bahçedeki ağaçların tespit edilip kesilmesine izin verilmesi için Adana Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. “Kesimi engelleyici herhangi bir engelin bulunmadığı”na dair gelen cevap üzerine, hastane bahçesinde bulunan 125 ağacın kesilmesi sözkonusu.

“Hastaneneye ek bina yapmak” denilince, ağaç kesimine Adana halkının sessiz kalacağı hesaplanıyor kuşkusuz. Oysa aynı bölgede, üstelik üzerinde ağaç olmayan kamu arsası var. Fakat bu kamu arsası özel bir şirkete 49 yıllığına kiraya verilmiş. Ama Atatürk Parkı büyüklüğünde, otuz-kırk yıllık çam ağaçlarının olduğu hastane bahçesine ek bina yaparak rant peşinde koşuluyor. Hastane bahçesi aynı zamanda başka birçok canlıyı da barındırıyor. Üstelik bu hayvanlar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca “Koruma Altına Alınan Yaban hayvanları” listesinde bulunmaktadır. Ayrıca yaban hayatı koruma konusunda Avrupa ile yapılan ve onaylanmış sözleşmeler de var.

Bu ağaçların kesimini durdurmak için “Adana Ağaçlarına Sahip Çıkıyor Halk Meclisi” kuruldu. Halk Meclisi, başta Adana Türk Tabipler Birliği olmak üzere pek çok kitle örgütü, sendikalar ve odalardan oluşuyor. Halk Meclisi, ağaçların kesilmemesi için bir hareket başlattı. Bu hareket önemli sayılabilecek bir duyarlılığın oluşmasını da sağladı. “Sizin de bir ağacınız olsun” çağrısıyla herkesin bir ağacı sahiplenmesi ve koruması için “Hep beraber ağaçlarımıza sahip çıkalım” dendi.

En son Aşkım Tüfekçi Hastanesi bahçesinde bir basın açıklaması düzenlendi. Aralarında Proleter Devrimci Duruş dergisinin de bulunduğu çok sayıda dergi, kurum ve kitle örgütünün katıldığı basın açıklaması yapıldı. “Adana Ağaçlarına Sahip Çıkıyor Halk Meclisi” adına Profesör Doktor Mehmet Özalevli’nin yaptığı açıklamada, hastane yapımına karşı olmadıkları, ama yıkan bir anlayışa karşı durdukları ve hastane yapılmak isteniyorsa özel şirkete kiralanan arsaya yapılması gerektiği anlatıldı.

Ve katılan kitle, hep birlikte ağaçları kestirmemek için mücadele edeceklerini, çoğalarak karşı duracaklarını söyleyerek dağıldı.

Bu konuya ilişkin olarak pek çok protesto örgütlendi; yanısıra, “Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Adana İl Şube Müdürlü”ne dilekçeler yazıldı ve Müdürlüğün Çukurova Aşkım Tüfekçi Hastanesi Yönetimi’ne 2 Temmuz 2014 tarihinde gönderilen 1334095 sayılı yazı ile bildirilen kararının değiştirilmesi istendi.

Bunlara da bakabilirsiniz

İşçi Emekçi Birliği direnişteki işçilerle buluştu

İşçi Emekçi Birliği grev ve direniş ziyaretleri yaptı. 16 Mayıs günü önce 9 gündür grevde …

Kavganın uzağında duran ARTIK AÇMALI GÖZÜNÜ!

Büyük bir merakla ve gerginlikle beklenen 14 Mayıs seçimleri geride kaldı. Bir kez daha seçim …

Hatay’da yaşamın kendisi mücadele

Hatay’da depremde hayatta kalmayı başaranlar için, artık yaşamanın kendisi kesintisiz ve her alanda bir mücadele …