Geleceğimizin köprüsü tarihimiz

tarihimizson

* 1 Kasım 1954- Fransız sömürgeciliğine karşı Cezayir Kurtuluş Savaşı başladı.

Uzun yıllar Fransız sömürgesi olan Cezayir’de 1954 yılında silahlı mücadele fiilen başladı ve 1962 yılında başarıyla sonuçlandı. Fransız sömürgesi olduğu dönemde Cezayir’de 2 milyondan fazla insan katledildi.

 

* 8 Kasım 1938- Almanya’da “Kristal Gece”

Yahudilere ait evler, işyerleri ve sinagoglar o gece yakılıp yıkıldı.

 

* 8-14 Kasım 1941- Arnavutluk Komünist Partisinin kuruluşu

 

* 10 Kasım 1918- Berlin ayaklanması

1. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın tüm yıkımını yaşayan Alman işçi ve emekçileri ayaklandılar. Ayaklanma sonrasında 2. Wilhelm Hollanda’ya kaçtı.

 

* 16 Kasım 2000-  Sanatçı Ahmet Kaya ülkede yaşadığı linç girişimden dolayı gittiği Paris’te öldü.ahmet-kaya

 

* 18 Kasım 1986- 12 Eylül sonrasında ilk grev Netaş’ta başladı.

 

* 20 Kasım 1910- Meksika Devrimi başladı

Demokratik bir içeriğe sahip olan Meksika Devrimi’nde Francesco Pancho Villa, kuzeydeki ayaklanmaya, Emiliano Zapata ise güneydeki ayaklanmaya önderlik ettiler.

 

* 21 Kasım 1831- Lyon Ayaklanması

Lyon’da çalışan tekstil işçileri, düşen ücret baremlerinin yükselmesi için eylemler düzenler. Askerlerin saldırısı üzerine belediye sarayını ve şehrin önemli merkezlerini ele geçirerek barikatlar kurarlar. En önemli sloganları “Ya çalışarak yaşamak ya da savaşarak ölmek”ti. Bugün artan işçi cinayetleri bu sloganı halen geçerli kılıyor.

 

* 25 Kasım-Kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü

 

* 29 Kasım 1944- Arnavutluk Devrimi başarıya ulaştı.

Enver Hoca’nın önderliğindeki Arnavutluk Emek Partisi, II. Emperyalist savaş sırasında faşist işgal altındaki ülkede anti faşist mücadeleyi yükseltti ve demokratik devrimi gerçekleştirdi ve Sovyetler Birliği’nin öncülüğündeki sosyalist kampa katıldı.

 

* 1 Aralık 1934- SBKP MK üyesi Kirov öldürüldü.

Kirov’un ölümü, emperyalistlerin sosyalist SB’yi içten çökertme çabalarının önemli halkalarından biriydi. Bunun üzerine Stalin, parti içindeki karşıdevrimci ajanları açığa çıkartmak için büyük bir harekat başlattı.

 

* 9 Aralık 1895- Dolores İbarruri doğdu

“Diz çökerek yaşamaktansa ayakta ölmek yeğdir. Non Passaran” çağrısıyla İbarriru, halkın Franco faşizmine karşı savaşında güç ve cesaret kaynağı olmuştu.

 

* 9 Aralık 1987- Filistin İntifadası başladı.

 

* 10 Aralık- Dünya insan hakları günü

erdal-eren1 

13 Aralık 1980- Erdal Eren 17 yaşında idam edildi

 

16 Aralık 1933- Dimitrov Leipzig Duruşmasında faşizmi yargılayan ünlü savunmasını yaptı.

 

* 19 Aralık 2000- Cezaevleri katliamı

Siyasi tutsakların kazanımlarını yoketmeyi hedefleyen F tipi saldırısı, bütün hapishanelere yönelik vahşi bir katliamla gerçekleştirildi. Katliamda 28 tutsak şehit düştü.

 

* 19-24 Aralık 1978- Maraş katliamı

Devlet tarafınan planlanan ve sivil faşistler tarafından gerçekleştirilen katliamda, kapılarına işaret konulan demokrat-Alevi evlerine saldırıldı. Resmi rakamlara göre 111, gerçekte ise 500’den fazla insan katledildi.

 

* 28 Aralık 2011- Roboski katliamı

Kaçağa giden, çoğu çocuk yaştaki Kürt köylülerin üzerine yapılan bombardımanla 35 kişi katledildi.

 

* 14 Kasım 1973- POLİTEKNİK DİRENİŞİPoliteknik2

Yunanistan’da Albaylar Cuntası iktidarı ele geçirince ona karşı eylemler. Politeknik Üniversitesi öğrencileri de 14 Kasım’da direnişe geçer. 3 gün süren eylemlerde onlarca kişi vurularak öldürülür. Cuntacılar, 16 Kasım’da üniversitenin duvarını yıkarak 36 öğrenciyi katleder. Katledilen her öğrenci, baskın sırasında cuntaya karşı teşhir konuşmalar yapar ve sloganlar haykırırlar.

Politeknik direnişi, sadece kendi çeperiyle sınırlı kalmamış, işçi ve emekçileri de peşine takmıştır. Binlerce kişi sokaklara çıkarak Politeknik Üniversitesi’ne ulaşmaya çalışmıştır. Öğrenciler de eylemlerini sadece kendi talepleriyle sınırlandırmamış, cuntayı hedef tahtasına çakmıştır. Direnişin mirası üzerinden 1974’te albaylar cuntası devrilmiş ve Yunan halkı bir kez daha ayağa kalkmayı başarmıştır.

Politeknik ruhu, her yıl Yunanistan’da yapılan kitlesel ve militan eylemlerle yaşatılmaya devam ediyor. Ama Politeknik, sadece Yunanistan tarihine değil, tüm dünya direniş tarihine geçmiş ve önemli dersler bırakmış bir direniştir ve hala izlenmesi gereken yolu göstermeye devam ediyor.

 

Kasım-Aralık ayında şehit düşen ihtilalci komünistler

İsmail Gökhan Edge- 24 Kasım 1976

Mehmet Fatih Öktülmüş’ün yetiştirdiği genç devrimci, Diyarbakır zindanlarında işkenceyle katledildi.

Ali Algül- 21 Kasım 1979

İMT’de yer alan ve TİKB’nin ilk üyelerinden olan Ali Algül, Halkın Kurtuluşu (HK) tarafından katledildi.

Hamit Tekin- 9 Aralık 1979

Sınıf mücadelesine ‘60’ların ortasından itibaren yeralan Hamit Tekin, DıSK’in kurulması ve 15-16 Haziran büyük işçi direnişlerine kadar birçok eyleme katıldı. DSB’nin (Devrimci Sendikal Birlik) kurucularındandı. HK tarafından katledildi.

Metin Aydın- 11 Aralık 1980

Adana’da polisle girdiği çatışmada şehit düşen Metin Aydın, Sezai Ekinci’nin yeğeniydi. 12 Eylül’ün hemen ardından şehit düşen Osman Yaşar Yoldaşcan’ın ölümünden sonra, “Adana’nın Osman’ı ben olacağım” diyerek ileri fırladı. Adana ıl Komitesi üyesi iken, Yoldaşcan’dan bir ay kadar sonra, onun gibi çatışarak şehit düştü. 

İsmail Cüneyt- 21 Aralık 1983

Bunlara da bakabilirsiniz

Hak verilmez alınır ZAFER SOKAKTA KAZANILIR!

Türkiye, bir seçimi daha geride bıraktı. AKP’li yıllar seçimlerle geçti. Seçimlerin tek başına demokrasiyi geliştirmediği, …

Sosyalizmde yerel yönetimler

Günümüzde üç çeşit yerel yönetim anlayışından sözedilmektedir: Kıta Avrupası, Anglosakson ve Orta-Kuzey Avrupa yerel yönetim …

Vergi soygunu artarken…

Seçim sonrasında işçi ve emekçileri bekleyen büyük ekonomik saldırı politikalarının en önemli kalemlerinden biri de …