Çalışma süreleri kısaltılsın

cark

DİSK-AR 15 Haziran 2015 tarihli raporunda; Türkiye’de haftalık çalışma sürelerinin emsallerine göre çok daha yüksek olduğunu belirtti. “Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında haftalık çalışma sürelerindeki fark 12 saati bulmaktadır” denildi. Rapora göre, Türkiye’de 5 kişinin yapacağı işi, 4 kişi yapıyor. Bunun sonuçlarının Soma’da, Mecidiyeköy’de, Ermenek’te ve Türkiye’nin dört bir yanında acı bir biçimde görüldüğünün belirtildiği açıklamada, şu talepler sıralandı:

1. Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşanmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

2. Herkese en az 1 ay ücretli izin hakkı tanınmalıdır.

3. Herkes için iş güvencesi ayrımsız bir biçimde uygulanmalıdır.

4. Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

5. Taşeronlaşma ve kayıt dışı istihdam engellenmelidir.

6. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalıdır.

7. Kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.

8. Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri, devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.

Bunlara da bakabilirsiniz

1 Mayıs’ta alanlara koştuk

Bugün dünyanın bir çok yerinde okula gitmesi gereken kardeşlerimin savaş alanlarında olduğu, emperyalist devletlerin çıkarları …

1 Mayıs gözaltıları serbest bırakılsın!

İstanbul-Saraçhane’de çatışmalı geçen 1 Mayıs mitinginin ardından, 3 Mayıs günü ev baskınları yapıldı. Baskınlarda 29 …

2024 1 Mayısı’nda DİRENİŞ KAZANDI!

Her 1 Mayıs, devrim ile karşı-devrim güçlerinin birbirlerini sınadığı gündür. İki karşıt sınıf (burjuvazi-proletarya) ve …