Devrimci Kurumlardan 1 Mayıs Çağrısı: 1 MAYIS’TA TAKSİM’DEYİZ!

afis-1mayis

1 Mayıs işçi sınıfı ve emekçilerin, yoksul halkın baskıya, sömürüye karşı birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. 1 Mayıs günü emekçiler talepleri, yeni bir dünyaya, sosyalizme dair istemleriyle sokaklarda mücadeleyi yükseltir. Bu sene, sendika merkezlerinin 1 Mayıs Alanı Taksim’den vazgeçmesi ve Bakırköy’e yönelmesine rağmen 1 Mayıs’ta Taksim ısrarı da emekçilerin gündeminde yer almaya devam edecektir.

Bizler aşağıda imzası bulunan devrimci kurumlar olarak, sendikaların bu geri adımını kabul etmiyor ve 1 Mayıs’ta Taksim’de olacağımızı ilan ediyoruz. Bu nedenle işçi ve emekçileri, gençleri, kadınları olanca gücüyle 1 Mayıs’ta Taksim’e çağırıyoruz!

Yaşasın 1 Mayıs! Biji Yek Gulan

1 Mayıs’ta Taksim’den vazgeçmek, 1 Mayıs’tan vazgeçmektir.

Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz!

Devrimci Yolda Özgürlük, Halk Cephesi, Mücadele Birliği, PDD

Bunlara da bakabilirsiniz

İran’ın İsrail’e saldırısı ne anlatıyor

İran 13 Nisan gecesi İsrail’e, en az 300 SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ve füze …

Azmi Akan ölüm yıldönümünde anıldı

Azmi Akan, ölüm yıldönümünde Adana’da Buruk Mezarlığı’ndaki mezarı başında yoldaşları tarafından anıldı.

İhtilalci komünistlerin ilk şehidi: AZMİ AKAN

Azmi Akan, 18 Nisan 1979’da Adana’da katledildi. Sezai Ekinci komutasında TİKB askeri komitesi, gözaltına alınan …