Başkanlık sistemine karşı direnelim!

arka-logo

Başkanlık sistemini öngören anayasa teklifinin meclisteki oylaması başladı. İlk üç madde, “referandum sınırı” olan 330 oy barajını aştı.

Sistemin biçimi, özündeki sömürüyü gizlemez. Emperyalist-kapitalist sistemin her biçimi, işçi ve emekçilerin sömürüsüne dayalıdır, farklı biçimler bu sömürünün özünü değiştirmez. Keza, faşizm, sadece “tek adam diktatörlüğü” döneminde değil, parlamenter sistem içinde de varlığını, baskısını ve vahşetini sürdürür.

Ancak herşeye rağmen, “başkanlık sistemi” adı verilen sistem, işçi ve emekçilerin kazanılmış haklarına dönük en şiddetli saldırıdır. Mücadele içinde kazanılmış hakların gaspedilmesi, işçi ve emekçilerin yaşam alanlarının daraltılması, üzerlerindeki terör ve sömürü çemberinin pervasızlaştırılmasıdır.

Başkanlık sistemi,OHAL’in süreklileşmesi, açlık ve yoksulluğun derinleşmesi, yasakların artması, hak gasplarının dizginsizce yağmasıdır.

Bu yüzden, başkanlık sistemine karşı direnmek, kazanılmış haklarımızı korumak için mücadele etmek son derece önemlidir.  

Bunlara da bakabilirsiniz

Halay çeken gençlere gözaltı

Kadıköy’de Moda sahilinde 21 Mayıs günü Kürtçe müzik eşliğinde halay çeken gençlere polis biber gazı …

İşçi Emekçi Birliği direnişteki işçilerle buluştu

İşçi Emekçi Birliği grev ve direniş ziyaretleri yaptı. 16 Mayıs günü önce 9 gündür grevde …

Kavganın uzağında duran ARTIK AÇMALI GÖZÜNÜ!

Büyük bir merakla ve gerginlikle beklenen 14 Mayıs seçimleri geride kaldı. Bir kez daha seçim …