Dergimiz yazarı Gülümser Seyitcemaloğlu iki ayrı mahkemede yargılanıyor

arka-yazi

Yazarımız Gülümser Seyitcemaloğlu için, iki ayrı mahkemede, aynı “suç”lardan dava yürütülmektedir. 2014 yılı Aralık ayında, dergimizin bürosu ve yazı işleri müdürümüzün evi basılmış, 2016 yılında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dergimiz çalışanları Gülümser Seyitcemaloğlu, Zeynel Sarar ve dergimizin yazı işleri müdürü Çağdaş Büyükbaş hakkında, dava açılmıştı. Gezi direnişine, 1 Mayıs’a, Gazi anmasına, 8 Mart’a katılmak, bu eylemlerde PDD flaması taşımak gibi son derece meşru faaliyetler, bu davada yargılama konusu edilmiştir. Dava, 1,5 yıldır sürmektedir.

2017 yılında, Gülümser Seyitcemaloğlu, hakkında 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava nedeniyle, önce Nisan, ardından Ağustos aylarında iki defa gözaltına alınmıştır. Bu davaya konu olaylar da Gezi direnişine, 1 Mayıs’a, Gazi anmasına, 8 Mart’a katılmak olarak dosyaya işlenmiştir. Bu davanın ilk duruşması 10 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Bu davalarla iki ayrı hukuksuzluk birden yapılmaktadır. Birincisi, yazarımız Gülümser Seyitcemaloğlu aynı eylemler nedeniyle iki ayrı mahkemede yargılanmakta, bu yargılama sürecinde keyfi biçimde üst üste gözaltına alınmaktadır. İkincisi, bu eylemlere katılmak suç değildir; eylemler meşrudur, herbirine kitlesel katılım olması bu meşruiyetin ifadesidir. Bu yanıyla, iki ayrı mahkemede sürdürülmekte olan bu yargılama baskı ve yıldırma amaçlıdır. Ancak ne eylemlerin meşruiyetini, ne de bunlara katılımı engelleme gücü yoktur.

Baskılar bizi yıldıramaz!

Bunlara da bakabilirsiniz

İran’ın İsrail’e saldırısı ne anlatıyor

İran 13 Nisan gecesi İsrail’e, en az 300 SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ve füze …

Azmi Akan ölüm yıldönümünde anıldı

Azmi Akan, ölüm yıldönümünde Adana’da Buruk Mezarlığı’ndaki mezarı başında yoldaşları tarafından anıldı.

İhtilalci komünistlerin ilk şehidi: AZMİ AKAN

Azmi Akan, 18 Nisan 1979’da Adana’da katledildi. Sezai Ekinci komutasında TİKB askeri komitesi, gözaltına alınan …