Geleceğimizin köprüsü tarihimiz

tarihimizson

1 Ekim 1949- Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu.

Japon ve Amerikan emperyalizmine karşı ÇKP ve Mao önderliğinde Çin halkı, devrimi gerçekleştirdi. Ancak önderliğin revizyonist bakışaçısı, devrimin demokratik devrimle sınırlı kalmasına, sosyalist inşaya sıçrayamamasına neden oldu.

 

5 Ekim 1934- Asturias Ayaklanması

Temmuz 1936’da başlayan İspanya İç Savaşı, II. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın provasıdır. 1917 Ekim Devrimi’nin arkasından dünya genelinde güçlenen devrim rüzgarı karşısında panik halinde çıkış yolu aramaktadır burjuvazi.

Bu koşullarda faşizm, kitleleri sindirmenin bir aracı olarak ortaya sürülür. Test edileceği laboratuar ise İspanya’dır. Bütün dünyanın katıldığı ve taraf olduğu bir iç savaş yaşanır İspanya’da. Bir tarafta emperyalist sermayenin gücü vardır. Farklı ülkelerden burjuvazi silah, para, uçak ve her türlü maddi yardımı akıtır Franco faşizmine. Diğer tarafta ise, Komüntern’in çağrısıyla toplanan dünya proletaryası ve anti faşist güçler bulunmaktadır. Faşizme başvuran dünya gericiliği ile emekçi kitlelerin savaşıdır bu.

Asturias’da komün ilan edilmesi ise, bu savaşın ilk çarpışmalarından biridir. İspanya’nın Asturias bölgesindeki maden işçileri giderek yükselen faşist teröre karşı duydukları öfkeyle ayaklanırlar. Eylemi bölgedeki devrimci ve komünist partilerden ve sendikalardan oluşan bir “devrim komitesi” yönetir. 6 Ekim’de kitleler, Oivedo’da Asturies İşçi ve Köylü Cumhuriyeti’ni kurarlar. Hükümet, Fas’ta bulunan yabancı lejyonu yardıma çağırır. Lejyon komutanlarından General Franco İspanya’ya gelerek, ayaklanan işçilere vahşice saldırır. İki haftanın sonunda 3 bin kişi ölmüş ve ayaklanma bastırılmıştır.

 

6 Ekim 1984- Dev Yol davasından İlyas Has İzmir’de idam edildi.

 

7 Ekim 2015- Şair Sennur Sezer öldü.

Türkiye’nin önemli kadın şairlerinden Sennur Sezer, sadece şiirleri ile değil, mücadelesiyle de öne çıkan aydınlardandı.

 

7 Ekim 1988- Tuzla’da katliam

TKP-ML TİKKO militanları İ. Hakkı Adalı, Fevzi Yalçın, Kemal Soğukpınar ve Rehan Şen bir eylem hazırlığındayken Tuzla Köprüsü’nde polis tarafından pusuya düşürüldüler ve katledildiler.

 

8 Ekim 1980- Kurtuluş davasından Necdet Adalı idam edildi.

 

9 Ekim 1978- Bahçelievler katliamı

Devlet destekli sivil faşistler, Ankara’da TİP’li öğrencilerin kaldığı evi bastılar. Baskında 7 öğrenci katledildi. Katillerin arasında Haluk Kırcı, Abdullah Çatlı gibi daha sonra devletin birçok kirli işinde kullandığı sivil faşistlerin de vardı.

 

10 Ekim 1976- İşçi ve emekçilerin yoğun eylem ve direnişleri sonucunda Devlet Güvenlik Mahkemeleri kapatıldı.

Milliyetçi Cephe hükümetinin getirdiği yeni DGM yasası, örgütlenme ve eylem özgürlüğünü kısıtlıyor, sınıfa saldırıyı kolaylaştırıyordu. Öyle ki, sendika eğitim derslerinde “sınıf”, “sosyalizm”  gibi kelimeler dahi yasaklanıyordu. 17 Eylül’de 500 işyerinde 300 bin işçi direnişe katıldı. Burjuvazi beş günde dize geldi. İşçiler zaferi “DGM’yi Ezdik Sıra MESS’de” sloganıyla karşıladılar. DGM direnişi, Türkiye işçi sınıfının en önemli politik eylemlerinden biridir.

 

11 Ekim 2005- Şair Atilla İlhan öldü.

 

14 Ekim 1971- Hikmet Kıvılcımlı öldü.

TKP’nin 1923’teki ikinci kongresinde merkez komiteye seçilen Hikmet Kıvılcımlı, 22 yıl cezaevinde kaldı. Kıvılcımlı, işkencede direnişi, inançlarından taviz vermeyen kişiliği ile tarihe mal oldu. 12 Mart sonrası arandığı için gittiği Zagreb’de öldü.

 

17 Ekim 1889 – Rus yazar Çernişevski öldü.

Verdiği eserlerde toplumsal sorunlara duyarlılığıyla dönemin devrimci fikirlerinin oluşmasında etkili olan bir kişiydi. Özellikle “Nasıl Yapmalı” adlı romanıyla, düşünü kurduğu toplumu anlattı ve eseri dünyaca ünlendi. Lenin de, Çernişevski’den çok etkilendiğini söyleyecekti.

 

18 Ekim 1977- RAF militanları katledildi.

Almanya’nın küçük-burjuva örgütlerinden RAF’ın militanları Andreas Baader, Gudrun Ennslin, Jan Carl Raspe ve Irmgard Möller hücrelerinde katledildi. Alman devleti, RAF önderlerinin intihar ettiğini açıkladı.

 

21 Ekim 1984- Kürt şair Cigerxun öldü.

Mardinli bir köylü ailesinin çocuğuydu. 81 yaşında tüm dünyanın tanıdığı bir Kürt şair olarak İsveç’te öldü. Yurtsever, aynı zamanda da enternasyonalist bir şairdi. Şiirleriyle Vietnam’da, Kore’de, Angola’da emperyalistlere karşı savaşan emekçilerin yanında yer aldı. Lenin’e, Stalin’e yazdığı şiirlerinde sosyalizme inancını anlattı.Yaşadığı sürece ağır bedeller ödemeyi göze aldı, ama inançlarından ve özgürlük tutkusundan asla vazgeçmedi.

 

22 Ekim 1937- Dersim katliamı

Devletin Mart ayında başlattığı saldırı, Dersim’de direnişle karşılandı. Ordu tam bir vahşetle saldırdı. Onbinlerce Dersimli katledildi, köyleri boşaltıldı, onbinlerce Dersimli toprağından, yurdundan kopartılarak sürgüne gönderildi. Direnişçi ve savaşçı niteliğiyle tanınan Dersim halkını asimile etmek ve tahakküm altına almaktı, devletin amacı.

 

24 Ekim 1984- Devrimci Yol davasından Hıdır Aslan İzmir’de idam edildi.

 

26 Ekim 1980- HDÖ davasından Serdar Soyergin idam edildi.

 

9 Ekim 1967- Che Guevara katledildi

Dünya devrim tarihinin en çok tanınan enternasyonalist devrimcilerinden biridir Che Guevera. 1928’in 14 Haziranı’nda Arjantin’de başlayan yaşamı, 9 Ekim 1967’de Bolivya’da katledilene kadar, sürekli bir yükseliş içinde geçti. Başeğmemenin, isyanın simgesi oldu.

Üniversiteyi bitirmeden 1951 yılında motosikletle Latin Amerika turuna çıkarak, insanların durumunu gördü. Guatemala’ya gitti ve burada birçok ülkeleden devrimciyle tanıştı. Guatemala’da solcu hükümete karşı yapılan darbeye direnişle karşılık verildi ve Che, bu direnişlerde yer aldı. Daha sonra Meksika’ya geçti.

Emperyalizm konusundaki fikirleri netleşince, tüm benliğiyle devrimci mücadeleye atıldı. Küba devriminin lideri Fidel Castro ile tanıştı ve 26 Temmuz Hareketi’ne katıldı. Örgütün doktoru olarak başlayan görevi, devrim süreci ilerledikçe, elde silah dövüşen bir önder konumuna geldi. Sierra Meastra dağlarında gerillaların eğitiminden planların çizilmesine kadar, her alanda görev aldı.

Devrim yapıldıktan sonra devletin çeşitli bakanlıklarında görev yaptı. Diğer ülke devrimlerine yardım etmek için, Kongo’ya gitti ve gerillaları eğitti, onlarla birlikte savaştı. Daha sonra Bolivya’ya geçti. Bolivya Ulusal Hareketi’nin teorik ve askeri yönde eğitilmesinde görev aldı. Che, bir muhbirin ihbarı sonucunda, gerilla birliğiyle birlikte kuşatıldı ve sağ yakalandı. 9 Ekim’de işkenceyle katledildi.

Bunlara da bakabilirsiniz

Emek Barış Demokrasi Güçleri, kayyum politikasına karşı eylem yaptı

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına karşı İstanbul-Beyoğlu’nda bulunan Şişhane Meydanı’nda …

İsviçre’de Filistin halkıyla dayanışma

İsviçre’nin Basel kentinde Filistin halkıyla dayanışma yürüyüşü düzenlendi. ABD’nin ve Avrupa Birliği’nin de desteğini arkasına …

İEB direnen öğretmenleri ziyaret etti

İşçi Emekçi Birliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde “Eğitim Nöbeti” eylemini sürdüren Özel Sektör …