Hükümet ve patronların yağmaladığı İŞŞİZLİK FONU

Bugüne dek hükümetin ve patronların pek çok konuda el uzattığı “işsizlik fonu”, krizle birlikte daha fazla yağmaya açılıyor.

Yağmanın ilk hamlesi, fondan 11 milyar liranın 3 kamu bankasına aktarılmasıyla başladı. Gerçekte yasadışı olan bu aktarma için dolaylı yollar üretildi. Ve krizle birlikte işten atılan işçilerin son umudu olan işsizlik parası, daha baştan darbelenmiş oldu.

İşsizlik fonunda gözü olan sadece üç kamu bankası değil. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, işçilerin ücretlerinin 6 ay süreyle işsizlik fonundan ödenmesini AKP hükümetinden istediklerini belirtti. Zaten AKP hükümeti, 2008’de böyle bir yasa çıkarmıştı. Özdebir de bunu hatırlatıyor ve aksi halde işçi çıkarmak zorunda kalacaklarını söylüyor. Yani işçi kıyımını meşrulaştırıyor!

İşsizlik Fonu, 1999 yılında güya işsizler için oluşturuldu, fakat işsizlerden çok devlete ve patronlara yaradı. Örneğin GAP projesinde bile, hükümet fonun birikimine el attı. Keza patronlara teşvikler bu fondan karşılandı.

AKP hükümeti çıkardığı yasalarla bunun yolunu düzledi. Fona patronlar yüzde 2, işçiler ve devlet yüzde 1 katkı yapıyordu. 2005’te yapılan değişiklikle bazı sektörlerde patron payı yüzde 1’e düşürüldü. Yine bir başka değişiklikle, fonun nema gelirleri hazineye aktarıldı. Ayrıca 2012’de yapılan düzenlemeyle fondan vergi kesintisi yapılmaya başlandı, vb…

Kısacası işsizlerin fondan yararlanması, birçok koşula bağlanmış iken, (son 3 yılda 600 gün sigorta primi şartı gibi) hazine ve patronların yararlanması kolaylaştırıldı. Fonda biriken para 125 milyar TL’yi aştığı halde, işsiz kalan işçiler için, yalnızca 17 milyar TL harcama yapılmış. Gerisi, hükümet ve patronların yağmasına bırakılmış. Kimin ne kadar yağmaladığı ise belirsiz. Çünkü bu bilgiler gizleniyor.

İşçilerden kesilen paranın bu şekilde kullanılmasına daha fazla izin vermeyelim. En başta fondan yaralanmak için son 3 yılda 600 gün sigorta primi şartı kaldırılmalı, bir ay bile sigorta primi olan fondan yaralanabilmeli. Yine kıdeme göre farklılaşan faydalanma süreleri uzatılmalı. İşten çıkarmalar yasaklanmalı. Bu taleplerle mücadeleyi yükseltmeliyiz.

Bunlara da bakabilirsiniz

Soma Katliamı 10. yılında

13 Mayıs 2014’te Soma’da katledilen madencilerin anmaları yapıldı. 10. yıldaki anmalar, Manisa-Soma başta olmak üzere, …

1 Mayıs’a, Taksim’e, tutsaklara özgürlük

1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek istedikleri için tutuklanan 50 kişi için dayanışma eylemleri devam ediyor. İstanbul …

Öğretmenler iş bıraktı, eylem yaptı

İstanbul’da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan’ın bir lise öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından, eğitim sendikaları …