İsviçre’de kapitalist sömürüyü protesto yürüyüşü

İsviçre’nin Basel kentinde, kapitalizmin vahşi sömürüsünü protesto yürüyüşü gerçekleştirildi. 14 Aralık günü gerçekleştirilen yürüyüş, enternasyonalist bir platform tarafından örgütlendi.

Bu platformda, Türkiyeli ve İsviçreli kurumların ve İsviçre’deki Kürt toplum merkezinin yanısıra, dünyanın dört bir tarafındaki ülkelerden İsviçre’ye gelmiş göçmenlerin kurduğu 30’un üzerinde dernek de yer aldı. Bu kadar farklı bileşenlerin oluşturduğu böylesine geniş bir katılım, ilk defa gerçekleşti, bu yanıyla çok önemliydi. Dünyanın dört bir yanında işçi ve emekçiler sokaklara dökülüp yoksulluğu, yozlaşmayı ve sömürüyü protesto ederken, ayaklanmalarla kapitalizme karşı direnişe geçerken, İsviçre’den de böylesine güçlü ve kolektif bir ses yükselmiş oldu.

Yürüyüş, büyük bir coşkuyla ve militan bir ruhla gerçekleştirildi. Şehrin toplu taşımasını yapan tramvay yolu bloke edildi. Yoğun polis ablukasına rağmen kitlesel bir katılım oldu. Yürüyüş boyunca yapılan konuşmalarda, kapitalist barbarlığa karşı enternasyonal mücadelenin önemi anlatıldı. “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya da hiç birimiz”, “Kurtuluş devrimde, sosyalizmde” sloganları gür biçimde atıldı.

İsviçre PDD

 

Bunlara da bakabilirsiniz

Seattle’da “özerklik” ilanı

ABD’de George Floyd isimli siyahın polis tarafından katledilmesinin ardından başlayan büyük kitle gösterileri, yeni bir …

Fransa’da sağlık çalışanlarının genel grevi

Fransa’da sağlık çalışanları, sağlık sisteminin düzeltilmesi, kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin artırılması gibi yaşamsal …

Korona bahane, doğa talanı sürüyor

Doğa eylemlerinde en yaygın kullanılan slogan, “üstü altından değerlidir” oldu. Doğaya, o doğanın barındırdığı bitki …