Cargill direnişine ziyaret gerçekleştirildi

Tüm Çalışanlar İçin Sağlık Platformu, direnişlerini Ataşehir’deki Cargill Genel Merkezi önünde sürdüren işçileri, 9 Eylül günü ziyaret etti. Sendikalaştıkları için işten atılan Cargill işçilerini direnişlerinin 876. Gününde ziyaret eden Platform bileşenleri, direniş yerine “Cargill işçisi kazanacak! Yaşasın sınıf dayanışması” pankartıyla giriş yaptılar. “Cargill işçisi yalnız değildir”, “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganlarını atan Platform bileşenlerini işçiler de slogan ve alkışlarla karşıladı.

Direnişteki işçiler adına yapılan konuşmada direnişin nedenleri ve 876 gün boyunca yaşananlar anlatıldı. Sendikalı olarak işe geri dönmek istediklerini söyleyen işçi, tazminatlarının verilmiş olmasının herşeyin bittiği anlamına gelmediğini, örgütlü olarak ve kazanarak fabrikaya gireceklerini belirtti. Platform adına yapılan konuşmada ise Cargill direnişinin önemine vurgu yapıldı ve Kovid 19 salgınından kaynaklanan işçi ölümlerine değinilirken, bu dönemde yapılan direnişlerin işçilere çok şey kazandırdığı söylendi. Konuşmaların ve sloganların ardından işçilerle sohbet edildi. Sohbette yapılan her direnişin işçi sınıfına çok şey öğrettiği ve kapitalist sistemin her koşulda işçileri sömürmek adına her fırsattan yararlandığı, bu süreçte yaşananların ancak örgütlü bir güce olan ihtiyacı gösterdiği söylendi. İşçiler ise Cargill’in Türkiye yöneticilerinin direnişi karalamak için Plaza çalışanlarına bildiri dağıttığını, buna da karşılık vereceklerini ve direnişi karalamaya güçlerinin yetmeyeceğini söylediler. Ziyaret “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Cargill işçisi yalnız değildir” sloganlarıyla sonlandırıldı.

Cargill işçileri eylemlerini her Pazartesi Cargill’in tedarikçisi olduğu firmalar önünde sürdürüyorlar. Her hafta Cargill’in alıcısı olan büyük firmalar önünde yapılan eylemlerle direnişin nedenleri kamuoyuna açıklanıyor. İki hafta önce Coca Cola önünde yapılan açıklamaya Tüm Çalışanlar İçin Sağlık Platformu da destek verdi.

Bunlara da bakabilirsiniz

12 Eylül ve Osman stickırları yapıldı

“12 Eylül’e sıkılan İlk Kurşun Osman Yaşar Yoldaşcan” ve “Asker-sivil darbelere karşı Birleşelim, Direnelim, Savaşalım!” …

Yeni eğitim dönemine girerken geride bıraktıklarımız

Bir eğitim dönemini daha eşit olmayan eğitim koşullarıyla, iktidarın dayattığı dinci-gerici ve niteliksiz eğitimlerle bitirmiş …

Devrimci Sendikal Birlik ve PDD afişleri yapıldı

Merkezi yerlere ve emekçi semtlere, DSB ve PDD imzalı afişler yapıldı.