Geleceğimizin köprüsü tarihimiz

tarihimizson

1 Ekim 1949- Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu.

Japon ve Amerikan emperyalizmine karşı Çin Komünist Partisi önderliğinde Çin halkı, devrimi gerçekleştirdi. Ancak önderliğin revizyonist bakışaçısı, devrimin demokratik devrimle sınırlı kalmasına, sosyalist inşaya sıçrayamamasına neden oldu. Bu durum Çin’in günümüzde emperyalist bir devlet haline gelmesine zemin hazırladı.

 

5 Ekim 1934- Asturias Ayaklanması

Temmuz 1936’da başlayan İspanya İç Savaşı, II. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın provasıdır. 1917 Ekim Devrimi’nin arkasından dünya genelinde güçlenen devrim rüzgarı karşısında, burjuvazi panik halinde çıkış yolu aramaktadır.

Bu koşullarda faşizm, kitleleri sindirmenin bir aracı olarak ortaya sürülür, geliştirilir. Test edileceği laboratuar ise İspanya’dır. Bütün dünyanın katıldığı ve taraf olduğu bir iç savaş yaşanır İspanya’da. Bir tarafta emperyalist sermayenin gücü vardır. Farklı ülkelerden burjuvazi silah, para, uçak ve her türlü maddi yardımı akıtır Franco faşizmine. Diğer tarafta ise, Komüntern’in çağrısıyla toplanan dünya proletaryası ve anti faşist güçler bulunmaktadır. Ve tabi ki kısıtlı olanaklarına rağmen bütün gücünü seferber eden Sovyetler Birliği… Faşizme başvuran dünya gericiliği ile emekçi kitlelerin savaşıdır bu.

İspanya’nın bir bölgesi olan Asturias’da komün ilan edilmesi ise, bu savaşın ilk çarpışma noktası olur. İspanya’nın Asturias bölgesindeki maden işçileri, faşist teröre karşı duydukları öfkeyle ayaklanırlar. Eylemi bölgedeki devrimci ve komünist partilerden ve sendikalardan oluşan bir “devrim komitesi” yönetir. 6 Ekim’de kitleler, Oivedo’da Asturies İşçi ve Köylü Cumhuriyeti’ni kurarlar. Hükümet, Fas’ta bulunan yabancı lejyonu yardıma çağırır. Lejyon komutanları General Goded ile General Franco İspanya’ya gelerek, ayaklanan işçilere vahşice saldırır. İki haftanın sonunda 3 bin kişi ölmüş ve ayaklanma bastırılmıştır.

 

6 Ekim 1984- Dev Yol davasından İlyas Has İzmir’de idam edildi.

 

7 Ekim 2015- Sennur Sezer öldü.

Türkiye’nin önemli kadın şairlerinden Sennur Sezer 7 Ekim 2015 tarihinde aramızdan ayrıldı. O, sadece şair ve yazarlığı ile değil, mücadelesiyle de öne çıkan aydınlardandı.

 

7 Ekim 1988- Tuzla’da katliam

TKP-ML TİKKO militanları İ. Hakkı Adalı, Fevzi Yalçın, Kemal Soğukpınar ve Rehan Şen bir eylem hazırlığındayken Tuzla Köprüsü’nde polis tarafından pusuya düşürüldüler ve katledildiler.

 

7 Ekim 2008- Engin Çeber Metris Hapishanesi’nde işkenceyle katledildi.

 

8 Ekim 1980- Kurtuluş davasından Necdet Adalı idam edildi.

 

9 Ekim 1978- Bahçelievler katliamı

Devletin desteklediği sivil faşistler, Ankara’da TİP’li öğrencilerin kaldığı evi bastılar. Baskında 7 öğrenci katledildi. Katillerin arasında Haluk Kırcı, Abdullah Çatlı gibi daha sonra devletin birçok kirli işinde kullandığı sivil faşistlerin de vardı.

 

10 Ekim 2015- Ankara’da DİSK, KESK, TTB ve TMMOB tarafından düzenlenen “Barış ve Demokrasi Mitingi”nde IŞİD tarafından yapılan bombalı saldırı sonucu 100’den fazla insan hayatını kaybetti.

 

10 Ekim 1976- İşçi ve emekçilerin yoğun eylem ve direnişleri sonucunda Devlet Güvenlik Mahkemeleri kapatıldı.

Milliyetçi Cephe hükümetinin getirdiği DGM yasası, ifade, örgütlenme ve eylem özgürlüğünü kısıtlıyordu. Öyle ki, sendika eğitim derslerinde “sınıf”, “sosyalizm”  gibi kelimeler dahi yasaklanıyordu. 17 Eylül’de 500 işyerinde 300 bin işçi direnişe katıldı. Burjuvazi beş günde dize geldi. DGM direnişi, Türkiye işçi sınıfının en önemli politik eylemlerinden biri olarak tarihe geçti.

 

11 Ekim 2005- Şair Atilla İlhan öldü.

 

14 Ekim 1971- Hikmet Kıvılcımlı öldü.

TKP’nin 1923’teki ikinci kongresinde merkez komiteye seçilen Hikmet Kıvılcımlı, 22 yıl cezaevinde kaldı. Kıvılcımlı, işkencede direnişi, inançlarından taviz vermeyen kişiliği ile tarihe mal oldu. 12 Mart sonrası arandığı için gittiği Zagreb’de öldü.

 

17 Ekim 1889 – Rus yazar Çernişevski öldü.

Verdiği eserlerde toplumsal sorunlara duyarlılığıyla dönemin devrimci fikirlerinin oluşmasında etkili olan bir kişiydi. Özellikle “Nasıl Yapmalı” adlı romanıyla, düşünü kurduğu toplumu anlattı ve eseri dünyaca ünlendi. Lenin de, Çernişevski’den çok etkilendiğini söyleyecekti.

 

18 Ekim 1977- RAF militanları katledildi.

Almanya’nın küçük-burjuva örgütlerinden RAF’ın militanları Andreas Baader, Gudrun Ennslin, Jan Carl Raspe ve Irmgard Möller hücrelerinde katledildi. Alman devleti, RAF önderlerinin intihar ettiğini açıkladı.

 

21 Ekim 1984- Kürt şair Cigerxun öldü.

Mardinli bir köylü ailesinin çocuğuydu. 81 yaşında tüm dünyanın tanıdığı bir Kürt şair olarak İsveç’te öldü. Yurtsever, aynı zamanda da enternasyonalist bir şairdi. Şiirleriyle Vietnam’da, Kore’de, Angola’da emperyalistlere karşı savaşan emekçilerin yanında yer aldı. Lenin’e, Stalin’e yazdığı şiirlerinde sosyalizme inancını anlattı.Yaşadığı sürece ağır bedeller ödemeyi göze aldı, ama inançlarından ve özgürlük tutkusundan asla vazgeçmedi.

 

22 Ekim 1937- Dersim katliamı

Devletin Mart ayında başlattığı saldırı, Dersim’de direnişle karşılandı. Ordu tam bir vahşetle saldırdı. Onbinlerce Dersimli katledildi, köyleri boşaltıldı, onbinlercesi toprağından, yurdundan kopartılarak sürgüne gönderildi. Devletin amacı, direnişçi ve savaşçı niteliğiyle tanınan Dersim halkını asimile etmek ve tahakküm altına almaktı.

 

24 Ekim 1984- Devrimci Yol Davasından Hıdır Aslan İzmir’de idam edildi.

 

26 Ekim 1980- HDÖ davasından Serdar Soyergin idam edildi.

Bunlara da bakabilirsiniz

Soma Katliamı 10. yılında

13 Mayıs 2014’te Soma’da katledilen madencilerin anmaları yapıldı. 10. yıldaki anmalar, Manisa-Soma başta olmak üzere, …

1 Mayıs’a, Taksim’e, tutsaklara özgürlük

1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek istedikleri için tutuklanan 50 kişi için dayanışma eylemleri devam ediyor. İstanbul …

Öğretmenler iş bıraktı, eylem yaptı

İstanbul’da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan’ın bir lise öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından, eğitim sendikaları …