Farplas işçilerine dayanışma ziyareti

Sendikalaştıkları için işten atılan ve fabrika önünde direnişlerini sürdüren Farplas işçilerine dayanışma ziyareti yaptık.

Devrimci ve demokrat kurumların oluşturduğu platform bileşenleri olarak, direnişte olan Farplas işleriyle dayanışmak için 4 Şubat günü ziyaret gerçekleştirdik. Gebze Organize Sanayi girişinde, “İşgal-Grev-Direniş, Direnen işçiler kazanacak” yazılı pankart açarak, sloganlar eşliğinde yaklaşık iki kilometre yürüdük ve direniş yerinde işçilerle buluştuk. “Farplaş İşçisi Yalnız Değildir”, “Yaşasın Sınıf Dayanışması”, “Zafer Direnen İşçilerin Olacak”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “Hak Verilmez Alınır Zafer Sokakta Kazanılır”, “İşgal Grev Direniş” sloganlarına direnişçi işçiler de eşlik etti.

İşçiler adına Birleşik Metal-İş Gebze 2 no.lu şube başkanı Necmettin Aydın yaptığı konuşmada, işten atmalara karşı direnişte olduklarını söyledi. İşten atılanlar sendikalı olarak işe geri dönene kadar direnişlerini sürdüreceklerini, kazanacaklarını ifade etti. Bileşenler adına yapılan konuşmada, Farplas işçilerinin direnişi selamlandı, sermayenin işçi sınıfına her tarafta saldırılarını arttırdığı, buna karşı son günlerde peş peşe işgal, grev ve direnişlerin başladığı, bazılarının kazanımla sonuçlandığı belirtildi. Direnen, eylem yapan işçilerin kazanacağı söylendi. Konuşmalardan sonra halaylar çekildi.

Direniş yerinde Necmettin Aydın’la yaptığımız konuşmada, yaklaşık 150 işçinin işten atıldığını; aynı tezgahta çalışan işçileri farklı işkollarında gösterdikleri için atılan işçi sayısını tespit etmenin zor olduğunu; işçileri farklı  işkollarında göstererek sendika yetkisini düşürmeye çalıştıklarını belirtti. İşçileri taşeronlara ve farklı işkollarına bölmenin hileli, hukuksuz bir uygulama olduğunu söyleyen Aydın, bir yandan direnişi sürdürdüklerini bir yandan da patronunun bu hilesine karşı dava açtıklarını, aynı şekilde işe iade davası da açtıklarını belirtti. Aynı işyerinde daha önce Petrol-iş sendikası iki sefer örgütleme çalışması yürütmüş; her iki girişim de patronun işkolu değişikliği yapması nedeniyle başarısızlığa uğramış. Aydın, “bu defa başaramayacaklar” diyerek işçilerin kararlılığını ifade etti. Direniş başladıktan sonra Türk Metal sendikası da aynı fabrikada örgütlenmeye çalışmış, ancak işçilerde karşılık bulamamış.

Konuştuğumuz bir işçi şunları söyledi: “7 yıllık işçi olmama rağmen asgari ücretin çok az üstünde maaş alıyorum. Çalışma koşulları çok kötü. Koşulları yöneticilere anlattığımızda ‘buradan ekmek yiyorsunuz daha ne istiyorsunuz’ cevabıyla karşılaşıyoruz” İşçiler artık sendikalaşmak ve sorunlarını çözmek istediklerini belirttiler.

Çekilen halaylardan ve sohbetlerden sonra “daime sizinleyiz, yanınızdayız” diyerek direniş yerinden ayrıldık. Aynı gün başka dost kurumlar da direniş yerinde işçilerle dayanışmaya gelmişlerdi.

Bunlara da bakabilirsiniz

TTB’ye de “kayyım” saldırısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması için AKP-MHP yönetimi tarafından başlatılan yargı …

Filistin’le dayanışma eylemi yapıldı

Filistin’de İşgale Son bileşenleri, İsrail Konsolosluğu önünde eylem yaptı. Filistinli sendikalar 29 Kasım için “Filistin …

Toplumsal-siyasal çürümeye karşı DEVRİMCİ DEĞERLERİ YÜKSELTELİM!

Gün geçmiyor ki, toplumsal-siyasal çürümenin ulaştığı boyutu gösteren bir skandal patlamasın! Dilan-Engin Polat çiftinden “Fatih …