Sağlık emekçileri G(ö)REV’de!

Sağlık emek ve meslek örgütleri, 8 Şubat günü iş bırakma eylemi yaptı. Türk Tabipler Birliği, Diş Hekimleri Odası, SES ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası’nın çağrısıyla, Türkiye’nin dört bir yanında iş bırakan sağlık emekçileri, hastanelerin önünde basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Sağlık emekçileri, yaptıkları açıklamalarda uzun zamandır kendilerine söz verilen, ancak hayata geçirilmeyen hakları konusunda adım atılmasını istediler. Eylemlerde çok ağır çalışma koşullarına sahip asistan ve stajyer hekimlerin, intörnlerin (Tıp Fakültesi son sınıfta olup, hastanede çalışmaya başlayan öğrenciler) yoğun katılım göstermesi önemliydi.

Yaptıkları açıklamalarda sağlık emekçileri taleplerini şöyle sıraladılar:

1.Tüm sağlık emekçilerine insanca yaşayacak, emekliliğe yansıyan, yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin verilmesi

2.Etkili ve caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti önleme yasasını çıkarılması, güvenli işyerlerinin oluşturulması

3.Sağlıktaki personel sayısının, kadrolu-güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması

4.COVID-19 başta olmak üzere meslek hastalıklarına karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması

5.Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kademeli olarak yükseltilmesi

6.Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelediği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, Aile Hekimliği ceza yönetmeliğinin iptal edilmesi

7.Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması

8.Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi

9.Liyakatsız atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK’lar ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi

10.Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesi

11.Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar sağlık emekçilerini, örgütleri aracılığıyla karar alma mekanizmalarında yer alması

12.Sağlığa ve sağlık emekçilerine bütçeden daha fazla pay ayrılması

Bunlara da bakabilirsiniz

12 Eylül ve sonrası değerlendirme söyleşileri…

12 Eylül Askeri Faşist Darbesi sonrasında, adaletsiz geçen 42 yılın ardından, Devrimci 78’liler Federasyonu’nun katılım …

Paris’te Yılmaz Güney anması

Devrimci sanatçı Yılmaz Güney, Paris’te komünist ve devrimci-demokrat kurumlar tarafından, mezarı başında anıldı. Anma, Yılmaz …

12 Eylül’ü protesto eden ve Aysel Tuğluk’un serbest bırakılmasını isteyen afişler asıldı

12 Eylül askeri faşist darbeye karşı direnişe çağıran afişler yapıldı. Ayrıca “Aysel Tuğluk ve hasta …