İşçi Emekçi Birliği’nden Tez Koop-İş Sendikası’nın usulsüz delege seçimlerine ilişkin açıklama

TEZ KOOP İŞ SENDİKASI İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBE YÖNETİMİNİN YAPTIĞI USULSÜZ DELEGE SEÇİMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMAMIZDIR

Tez Koop İş Sendikası İstanbul 1 No’lu Şubenin 22. Olağan Genel Kurulu’nun 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü yapılacağı 28 Şubat’ta duyuruldu.

Genel Kurul ilanından itibaren olması gereken, 1 No’lu şubeye üye işçilerin çalıştıkları mağazalarda, işyerlerinde delegelerini seçmesi, seçilen delegelerle Genel Kurul yapılmasıdır.

Bunun için mağazalara seçim ilanının asılması, isteyen işçilerin delege adayı olmak için isimlerini listeye yazması, listenin üç gün boyunca asılı durması gerekiyor.

Delege adayları belirlendikten sonra, işçilerin katılımıyla büyük mağazalarda, küçük mağazaların birleştirildiği havuz seçiminin yapılması gerekiyor.

Tez Koop İş’in tüzüğüne, Delege Seçimi Yönetmeliğine göre yapılması gereken budur.

1 No’lu Şube Yönetimi normal olarak yapılması gerekeni yapmamaktadır.

Şube yönetimi işçilerin büyük çoğunluğunun haberinin olmadığı, gizli-saklı, usulsüz delege seçimi yapmaktadır.

Mağazalara seçim listesi asılmıyor, kimi mağazalarda kısa süreliğine seçim listesi asılıp, resmi çekildikten sonra indiriliyor. Şube yönetimi yandaş olarak gördüğü işçileri kendi kafasına göre delege olarak yazıyor. Öyle ki delege olarak yazılan işçilerin bir bölümünün delege yazıldığından haberi bile olmuyor.

Gizli-saklı, usulsüz yapılan delege seçimlerinden işçilerin büyük çoğunluğunun haberi olmadı.

15 Mart Salı günü şube binasında yapılması gereken havuz seçimi yapılmadı. Oy kullanmak için şube binasına giden sendikaya üye işçiler, şube yönetimi tarafından şubeye alınmak istenmedi. Buna rağmen işçiler içeri girdiklerinde ortada ne sandık olduğunu, ne de seçim yapıldığını gördüler. İşçiler bu usulsüzlüğü bir tutanakla kayıt altına aldılar.

Tez Koop İş Sendikası ve genel olarak sendikalar işçilerin öz örgütleridir. Sendikalar bir avuç bürokratlaşmış, kendi kişisel çıkarlarını işçi sınıfının çıkarlarının önünde tutan bürokrat kesimin değil işçilerindir. İşçiler adlarına alınan bütün kararlarda söz sahibi olmak için mücadele etmeli, sendikal haklarına sahip çıkmalıdır.

Sendika yönetimlerine hakim bürokratik anlayışların aşılması ancak taban inisiyatifinin geliştirilmesi ile mümkündür. İşçi sınıfının tüm mücadele örgütleri ve araçlarının gerçek misyonuna kavuşması için işçi örgütlerinde işçilerin temsiliyetini sağlamayı esas alan bir mücadele yürütülmelidir.

Tez Koop İş 1 No’lu şube yönetimi işçilerin iradesinin sandığa yansımasını usulsüz yöntemlerle engellemeye çalışıyor. Biliyorlar ki işçilerin iradesinin sandığa yansıması demek kendi sonları demektir.

Tez Koop İş sendikası 1 No’lu şubede yapılan şaibeli, usulsüz delege seçimi ayyuka çıkmıştır.

Şaibeli, usulsüz delege seçimleri sonucunda yapılacak olan şube Genel Kurulu, sendikanın tarihine şaibeli Genel Kurul olarak geçecektir.

1 No’lu şubeye üye işçiler, şaibeli, usulsüz delege seçimlerinin iptal edilmesini, delege seçimlerinin Delege Seçimleri Yönetmeliğine göre yeniden yapılmasını talep ediyor.

İşçilerin bu talebini doğru buluyor ve destekliyoruz.

Ayrıca 1 No’lu şubede işçilerin iradesinin sandığa yansıması mücadelesi veren, delege seçimlerinin usulüne göre yapılmasını talep eden işçilerin mücadelesini destekliyoruz.

İşçi Emekçi Birliği olarak, 1 No’lu şubeye üye işçilerin iradesinin sandığa yansıması için usulsüz delege seçimlerinin derhal iptal edilmesini, delege seçimlerinin usulüne göre yeniden yapılmasını istiyoruz.

19 Mart 2022

 

İŞÇİ EMEKÇİ BİRLİĞİ

4.Vardiya İşçi Dayanışması

Birleşik İşçi Hareketi

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu

Birleşik İşçi Kurultayı

Birleşik İşçi Zemini (BİZ)

DEV TEKSTİL

Devrimci İşçiler

Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER)

Emekçi Hareket Partisi

Ezilenlerin Sosyalist Partisi

İstanbul KHK’lılar Platformu

İşçinin Kendi Partisi

İşçi Hareketi Koordinasyonu

Kaldıraç

Komünist İşçi Hareketi (Söz ve Eylem Dergisi)

Kırmızı Gazete

Proleter Devrimci Duruş

SODAP

Tüm Otomotiv Metal İşçileri Sendikası

Yeni Dünya İçin Çağrı

Bunlara da bakabilirsiniz

2024 1 Mayısı’na dair değerlendirmeler üzerine

1 Mayıs’ın üzerinden günler geçmesine rağmen tartışmalar, değerlendirmeler devam ediyor. Bu bile, 2024 1 Mayısı’nın …

“Tasarruf” değil hak gaspı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 13 Mayıs günü “Kamuda tasarruf ve verimlilik” adını verdiği …

Kobane Davası’nın gösterdikleri

  HDP’li 108 siyasetçinin (18’i tutuklu) yargılandığı Kobane Davası’nda, 16 Mayıs günü karar açıklandı. Ankara …