Biz de Gezideydik! Gezi Biziz!

Gezi isyanını cezalarla tartışma konusu haline getirmek isteyenlere karşı işçi örgütleri, temsilcileri ve dostları olarak aşağıdaki metni imzaya açmış bulunuyoruz.

Metin 19 Haziran’a kadar imzaya açık tutulacaktır. İmza atacakların 0538 042 6997 No.lu telefona ulaşarak bilgi vermesi için bilginize sunulur.

* * *

Bundan 9 yıl önce İstanbul-Taksim Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapmak için ağaçların sökülmesine tepki gösterenlere, siyasi iktidarın polis şiddetiyle yanıt vermesi, haftalarca süren ve ülkenin dört bir yanına yayılan bir direnişi tetikledi. Taksim başta olmak üzere bir çok meydanda günlerce özgürlük hüküm sürdü. Haziran/Gezi ayaklanması, birleşen ve direnen bir halkı yenecek bir gücün olmadığını hepimizi belleklerine bir kez daha ve silinmezcesine kazıdı.

Biz işçiler, emekçiler, işçi örgütleri ve toplumun farklı kesimleri olarak bu direnişin parçasıydık. Tebaa ya da güdülecek koyunlar olmadığımızı gösterdik. Onurumu, özgürlüğümüz, geleceğimiz için her türlü dayatmaya karşı hep birlikte karşı durduk.

Bizleri istediği gibi yönetebileceğini düşünen siyasi iktidar ilk yarasını orada bizden aldı. Ve o gün bugündür, her yol ve yöntemle bunun acısını çıkarmaya, onur ve özgürlüğe dair ne varsa söküp atmaya, ezmeye çalışıyor.

Biçimsel demokrasiyi bile askıya alan, her şeyi bir adamın dudakları arasına sıkıştıran, bu düzen sermayeyi, erkek egemen zihniyeti, baskı ve zorbalığı, halklar arasında düşmanlığı tüm pervasızlığı ile tahkim ediyor. Geçtiğimiz günlerde Gezi davası adı altında verilen cezaların arka planında, yaşanılan sorunlara karşı toplumun geniş açığa çıkmasını engellemek için gözdağı verme gerçeği yatıyor. Bu adımlar nafiledir. Tüm saldırılar karşısında, onurumuz, özgürlüğümüz, geleceğimiz için durmaya devam edeceğiz.

Bizler; gezi direnişini yargılamak isteyenlere, keyfi tutuklamaları devreye sokanlara boyun eğmeyeceğiz. Biz de gezideydik, gezi biziz demeye devam edeceğiz. Emeğimizi, haklarımızı ve özgürlüğümüzü savunmanın tek yolunun gezinin bize bıraktığı direniş bayrağını sahiplenmekten, sermayeye ve onların düzenine karşı birleşmekten geçtiğini bir kez daha en güçlü biçimde ifade ediyoruz.

Aşağıda imzası bulanan işçiler, işçi temsilcileri, örgütleri ve dostları olarak, tüm işçi sınıfını 2022 başından itibaren ülkenin dört yanında emeği için harekete geçen sınıf kardeşlerimizin açtığı yolu büyütmeye ve gezi direnişini sahiplenmeye davet ediyoruz.

Bu daha başlangıç mücadeleye devam!

Yaşasın Gezi direnişimiz!

Gezi tutsaklarına özgürlük!

Birleşe birleşe kazanacağız!

4.Vardiya, Avukat Dayanışması, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Beksav, Birleşik İşçi Hareketi, Birleşik İşçi Kurultayı, Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, Devrimci İşçilere, Devrimci Sendikal Birlik, Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası, DİSK/Limter-İş Sendikası, Dostluk ve Kültür Derneği, Emek ve Adalet Platformu, Emekçi Hareket Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Fatih Öktülmüş Kültür Sanat Evi, Genel-İş İstanbul 1.Nolu Şube (Görevden alınan işçi temsilcisi) üyesi Kadim Fırat, İnşaat-İş Sendikası, İstanbul KHK’lılar Platformu, İşçi Hareketi Koordinasyonu, İşçinin Kendi Partisi, Kaldıraç Hareketi, KESK MYK Üyesi Varol Öztorun, Kırmızı Gazete, Polen Ekoloji Kolektifi, Proleter Devrimci Duruş, Sinbo Direnişçisi Dilbent Türker, Sinbo Direnişçisi Nimet Erben; SML Etiket Direnişçisi Seçil Arı, SODAP, Söz ve Eylem, Taşeron Belediye İşçileri Birliği, TOMİS, Sinbo fabrika temsilcisi Onur Kömek, Turizm Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası, Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası, Validebağlılar

Bunlara da bakabilirsiniz

’84 ÖO şehitleri ve Mehmet Fatih Öktülmüş Yaşıyor!

1984 Ölüm Orucu eyleminin ve ihtilalci komünist hareketin önderi Mehmet Fatih Öktülmüş’ün ölümünün üzerinden 40 …

Öğretmenlerin direnişi sürüyor

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası; 26 Mayıs’ta Ankara’da Meclis önüne kitlesel yürüyüşle başlattığı eğitim nöbetinde 3. …

Kolektif üretim ve yaşam; HAZİRAN PİKNİĞİ…

Genel olarak Avrupa’da özelde de yaşadığımız ülke Fransa’da,  ekonomik ve politik baskılar gün geçtikçe biz …