“Mahpusta Kadın Olmak” çalıştayı yapıldı

11 Haziran 2022 cumartesi günü, “MAHPUSTA KADIN OLMAK” adıyla TJA (Tevgera Jinên Azad-Özgür Kadın Hareketi) tarafından düzenlenen çalıştay, Taksim Hill Otel’de gerçekleşti. Konu “mahpusta kadın” olunca, işçi, emekçi, aydın kadınlar doldurdu salonu. Program sunucularından Hacer Özdemir’in de dediği gibi konuşmacı bulmakta hiç zorlanılmadığı gözle de görülür durumdaydı.

Proleter Devrimci Duruş dergisinin yazarı Nevin Berktaş da konuşmacılar arasındaydı. Hapishanelerden ve işkencelerden geçmiş o kadar çok kadın vardı ki.  Hepsi de benzer süreçlerden geçtikleri için birbirlerini çok iyi anlıyorlardı.

Gülüşler ortak, kucaklaşmalar ortak, gözyaşları ortaktı… Acılar sevinçler ortaktı ama hepsi birbirini dinlerken gözyaşları sessizce süzüldü yanaklarına. Hapishaneden henüz çıkmış ama ister istemez beyni ve yüreği geride bıraktığı arkadaşlarında takılı kalmış olanlar seslice döktü gözyaşlarını… Hiç de güçsüzlük ifadesi değildi bunlar, aksine öylesine kuvvetli öylesine dik duruyorlardı ki, önlerine çıkacak bütün bentleri yıkma kararlılığıyla geçtiler son oturuma.

“Ne Yapmalı-Çözüm Arayışları” başlıklı son oturumda mücadeleyi birlikte örmek noktasında birleştiler. Hapishanelere karşı toplumsal duyarsızlığı kırmak için daha bilinçli ve kararlı mücadele etmek ve örgütlenmeyi büyütmek gerektiğini konuştular. Hapishaneler mücadelesini diğer alanlardaki mücadeleler ile birleştirmek gerektiği üzerinde durdular. Bu nedenle koordinasyon benzeri merkezi örgütlenmeler kurmak ve interneti etkin kullanmak önerileri üzerinde fikir birliği oluşturdular. Tutsaklara mektup yazmak kitap göndermek ve onlarla görüşmek için “görüşçü arkadaş” hakkını kullanmak gerektiği önerisini bir an evvel hayata geçirmek üzere anlaşmaya vardılar.

Daha sık bir araya gelme ve hızlı ve somut adımlar atmaya karar verdiler.

Bunlara da bakabilirsiniz

’84 ÖO şehitleri ve Mehmet Fatih Öktülmüş Yaşıyor!

1984 Ölüm Orucu eyleminin ve ihtilalci komünist hareketin önderi Mehmet Fatih Öktülmüş’ün ölümünün üzerinden 40 …

Öğretmenlerin direnişi sürüyor

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası; 26 Mayıs’ta Ankara’da Meclis önüne kitlesel yürüyüşle başlattığı eğitim nöbetinde 3. …

Kolektif üretim ve yaşam; HAZİRAN PİKNİĞİ…

Genel olarak Avrupa’da özelde de yaşadığımız ülke Fransa’da,  ekonomik ve politik baskılar gün geçtikçe biz …