Açıklanan “sefalet ücreti” protesto edildi

Asgari ücretin, 22 Aralık’ta Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8500 lira olarak açıklanmasının ardından İşçi Emekçi Birliği Kadıköy’de protesto eylemi yaptı. 19.00’da Süreyya Operası önünde toplanan Birlik bileşenleri, insanca bir yaşamı kurmak için genel grev genel direniş çağrısı yaptı.

Eylemde “İnsanca yaşanacak ücret için mücadele edelim. Ücretli kölelik düzenini dağıtmak için birleşelim” pankartı açıldı. Ajitasyon konuşmalarında, asgari ücret görüşmelerinde bir tiyatro oynandığı ve bu tiyatroda yine işçilere ve emekçilere açlık sınırının dayatıldığı, bu dayatmaya karşı örgütlenmek ve mücadele etmek gerektiği vurgulandı. Eylemde “Asgari değil insanca yaşam”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni”, “Genel grev genel direniş” sloganları atıldı. İşçi Emekçi Birliği adına basın açıklaması okundu. Ardından HDP milletvekili Musa Piroğlu konuşma yaptı. Eylemi Bahariye Caddesi’nden geçen insanlar ilgiyle izledi ve dinlediler.

Bunlara da bakabilirsiniz

’84 ÖO şehitleri ve Mehmet Fatih Öktülmüş Yaşıyor!

1984 Ölüm Orucu eyleminin ve ihtilalci komünist hareketin önderi Mehmet Fatih Öktülmüş’ün ölümünün üzerinden 40 …

Öğretmenlerin direnişi sürüyor

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası; 26 Mayıs’ta Ankara’da Meclis önüne kitlesel yürüyüşle başlattığı eğitim nöbetinde 3. …

Kolektif üretim ve yaşam; HAZİRAN PİKNİĞİ…

Genel olarak Avrupa’da özelde de yaşadığımız ülke Fransa’da,  ekonomik ve politik baskılar gün geçtikçe biz …