İEB direnişteki LC Waikiki direnişini ziyaret etti

İşçi Emekçi Birliği Esenyurt-Esenkent’te fabrika önünde direnişlerini sürdüren LC Waikiki işçilerini ziyaret etti.

Direnişin 5. gününde, 14 Ocak’ta gerçekleşen ziyarette, “Atılan işçiler geri alınsın! LC Waikiki’de direniş kazanacak” pankartını açan bileşenler “LC Waikiki işçisi yalnız değildir”, “Direne direne kazanacağız”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarını atarak direniş alanına yürüdü. İşçiler Birlik bileşenlerini “Yaşasın onurlu direnişimiz” sloganıyla karşıladı.

İşçiler adına söz alan Limter-İş sendikası başkanı Kamber Saygılı, direnişin taleplerini sıraladıktan sonra, bu dayanışmaların direnişin yaygınlaşması ve kazanması açısından önemli olduğunu, patronların bu direnişlerin büyümesinden korktuğunu vurguladı. LC Waikiki patronunun sorumluluğu kendi üstünden atarak Kluh taşeronuna yıkmaya çalıştığını, işçilerin taleplerini duymazdan geldiğini belirtti. Direnişin zaferle sonuçlanacağını ve bu havzadaki işçilerin şimdiden örgütlülüğün gücünü gördüklerini söyledi.

Saygılı’nın ardından İşçi Emekçi Birliği adına yapılan konuşmada LC Waikiki direnişinin önemine değinilirken, patronlar işçilerin taleplerini kabul etmediği taktirde, tüm LC Waikiki mağazalarının eylem alanına çevrileceği, eylemli dayanışmanın büyütüleceği belirtildi.

Ziyaret, işçilerin vardiya değişikliği yaptığı saatte denk geldiği için serviste gelip giden işçilere de seslenildi. Çayların içilmesi ve işçilerle sohbetlerin yapılmasının ardından ziyaret, dayanışmanın süreceği ve kazanana kadar eylemlerin büyüyeceğinin belirtilmesiyle bitirildi.

* * *

LC Waikiki deposunda çalışan işçiler, promosyon haklarının ödenmesi için 10 Ocak günü iş bırakma eylemi yaptılar. Kluh adlı taşeron şirkete bağlı olarak çalışan işçilerin eylemi üzerine öncü işçiler işten atıldı. Bunun üzerine işçiler direnişe başladı.

Yaklaşık 500 işçinin çalıştığı Kluh’ta işçiler, kendi işlerinin dışında angarya çalışmaya zorlanıyor, hakarete ve mobinge uğruyorlar. İşçiler direnişlerini “Atılan işçilerin geri alınması, promosyon haklarının verilmesi, kendi işlerinin dışında iş yaptırılmaması, hakaretlere ve aşağılanmalara son verilmesi” talepleriyle sürdürüyorlar.

Bunlara da bakabilirsiniz

’84 ÖO şehitleri ve Mehmet Fatih Öktülmüş Yaşıyor!

1984 Ölüm Orucu eyleminin ve ihtilalci komünist hareketin önderi Mehmet Fatih Öktülmüş’ün ölümünün üzerinden 40 …

Öğretmenlerin direnişi sürüyor

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası; 26 Mayıs’ta Ankara’da Meclis önüne kitlesel yürüyüşle başlattığı eğitim nöbetinde 3. …

Kolektif üretim ve yaşam; HAZİRAN PİKNİĞİ…

Genel olarak Avrupa’da özelde de yaşadığımız ülke Fransa’da,  ekonomik ve politik baskılar gün geçtikçe biz …