Emekliler Dayanışma Sendikası: Dünü Unutmadık! Yarından Vazgeçmiyoruz!

Emekliler Dayanışma Sendikası-Merkez Yönetim Kurulu’nun seçimler ile ilgili yaptığı açıklamayı kısaltarak yayınlıyoruz.

* * *

Ülkeyi Yöneten, Yönetmek İsteyen Siyasilere Sesleniyoruz!

Dünü Unutmadık! Yarından Vazgeçmiyoruz!

(…)

Emekliler Dayanışma Sendikası olarak taleplerimiz:

Kısa vadede emekliler ekonomik güvenceye kavuşturulmalıdır. Aylık bağlama oranı yükseltilmeli. Aylıklara yapılacak artışlar prim gün hesabı temelinde yapılmalı. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanan eşitler arası eşitsizlik yaratan uygulamalara son verilmeli. Emeklilere Milli Gelirden, ülkenin büyüme hızından, bütçeden pay verilmelidir. Ek göstergelerde yapılan düzenlemeler bütün kamu çalışanı emeklilerini kapsamalıdır. Tüm emeklilik işlemlerinde norm ve standart sağlamalıdır.

Emeklilerin bayram ikramiyesi aylıkları tutarında olmalı ve ayrımsız bütün emeklilere verilmeli. Ayrıca emeklilere yılda iki kere bir aylık tutarında ikramiye verilmelidir. Banka promosyonları yükseltilmeli, otomatik olarak emekli aylıklarına yansıtılmalı bu konudaki mağduriyet giderilmelidir. Bu düzenlemelerle emekli aylığı güncellenecek alım gücü yükselecektir. Kısıtlayıcı ve yok sayan uygulamalara son verilerek kadınları dul ve yetimlerin emeklilik hak sahipliği temsil edilmelidir.

Emeklilikte yaşa takılanların emeklilik işlemleri işe başladıkları kurallar dikkate alınarak yapılmalıdır. Orta vadede ise emeklilikle ilgisi olmayan ekonomik güvence ve sağlık hizmeti hakkı sağlamayan bireysel emeklilik siteminden vazgeçilmeli. iktidarların ideolojik hegemonyalarını hakim kılma aracı olarak kullanılan sosyal yardım ve sosyal hizmet sistemi uygulamasından vazgeçilmeli. Sağlık hakkını reddeden sağlıkta dönüşüm programı uygulamasından vazgeçilmeli. Emeklilerin ücretsiz, güvenli, erişilebilir sağlık hizmeti hakkı teslim edilmeli, ilaç muayene tedavi için ödetilen katkı payları kaldırılmalıdır.

Özel ayrıcalıklı giderleri bütçeden karşılanan askeri sivil bürokrat bakan ve yardımcıları ve milletvekillerine sağlanan sınırsız lüks sağlık hizmeti uygulamasına son verilmeli. Milletvekilliği meslek değil, ulusal bir görevdir. Görev süresini tamamlayan milletvekilleri kendi işlerine dönmelidir. İki yıl hizmet süresi sonunda emekli olma uygulaması kaldırılmalıdır. Milletin sırtında ve sürekli artan bu yük kaldırılmalıdır.

Sosyal güvenlik sistemi toplumun sağlığının sosyal ilişkilerinin ahlakının güvencesidir. Bu nedenle emeklilik; yaşlılıkta ekonomik güvence, ücretsiz erişilebilir sağlık hakkı ve sosyal hakları sağlayan devlet güvencesinde kamu emekliliği statüsüne kavuşturulmalıdır. Bu amaçla sosyal güvenlik reformu yeniden yapımalı, şirketin çıkarı değil, toplumun yararı gözetilmelidir.

Emeklilerin haklarına sahip çıkmak, korumak geliştirmek için yürüttükleri sendikal çalışmalarının örgütlenmelerinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Gerçek demokrasinin toplumsal yaşamın her alanında uygulanmasını sağlamayarak engel olanları! temel insan hak ve özgürlüklerini tanımayanları devletin yönetim kadrolarında TBMM’de görme istemiyoruz!

“Adaletsizlik hukuk olursa direniş görev olur.”

Ülkemiz, çocuklarımız ve kendimiz için taleplerimizin takipçisiyiz.

Emekliler Dayanışma Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu

 

Bunlara da bakabilirsiniz

’84 ÖO şehitleri ve Mehmet Fatih Öktülmüş Yaşıyor!

1984 Ölüm Orucu eyleminin ve ihtilalci komünist hareketin önderi Mehmet Fatih Öktülmüş’ün ölümünün üzerinden 40 …

Öğretmenlerin direnişi sürüyor

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası; 26 Mayıs’ta Ankara’da Meclis önüne kitlesel yürüyüşle başlattığı eğitim nöbetinde 3. …

Kolektif üretim ve yaşam; HAZİRAN PİKNİĞİ…

Genel olarak Avrupa’da özelde de yaşadığımız ülke Fransa’da,  ekonomik ve politik baskılar gün geçtikçe biz …