Geleceğimizin köprüsü tarihimiz

1 Eylül 1939- Faşist Hitler Almanya’sının Polonya’ya girerek II. paylaşım savaşını başlattığı gün, BM tarafından “dünya barış günü” ilan edildi.

 

1 Eylül 1987- 12 Eylül tutsak ailelerinin örgütlenmesinde aktif yer alan Didar Şensoy, tutsaklar için yapılan bir eylem sırasında yaşamını yitirdi.

 

2 Eylül 1969- Vietnam devriminin önderi Ho Chi Minh yaşamını kaybetti.

 

6-7 Eylül 1955- İstanbul ve İzmir’de ırkçı saldırılar ile azınlıklar üzerinde terör estirildi. Bu, kontrgerillanın ilk eylemlerinden biriydi.

 

8 Eylül 1943- Çekoslavak yazar Julius Fuçik, Nazi kamplarında idam edildi.

 

9 Eylül 1976- Çin devriminin önderi Mao Zedung öldü.

 

9 Eylül 1984- Yılmaz Güney yaşamını yitirdi.

 

10 Eylül 1920- Türkiye Komünist Partisi kuruldu.

Bakü’de Mustafa Suphi önderliğinde toplanan Türkiyeli komünistler, 15 ayrı örgütten 75 delegeyle Türkiye Komünist Partisi’ni kurdular. Partinin kurulmasından sonra ülkeye giriş yapan Mustafa Suphi ve 15 yoldaşı, Kemalist burjuvazi tarafından Karadeniz’de boğdurularak katledildiler. M.Suphi’lerin katledilmesinden sonra TKP, revizyonist bir zemine çekilerek Kemalist burjuvazinin uzantısı haline getirildi.

 

11 Eylül 1973- Şili’de Pinochet liderliğinde ABD yanlısı askeri faşist bir darbe gerçekleşti.

Solcu Devlet Başkanı Allende, teslim olmayı reddedince katledildi. 36 bin kişi işkencelerde ve sokak infazlarında öldürüldü.

 

12 Eylül 1977- Güney Afrika Cumhuriyeti’nde ırkçı yönetime karşı silahlı direnişin lideri Steve Bico işkenceyle öldürüldü.

 

16 Eylül 1976- DGM’ler işçilerin direnişiyle, açılmadan kapanmak zorunda kaldı. DGM direnişi işçi hareketinin örnek bir siyasal eylemiydi.

 

20 Eylül 1985- Halk müziği sanatçısı Ruhi Su, pasaport verilmediği için hastalıktan öldü.

 

20 Eylül 1992- Kürt aydın Musa Anter katledildi.

 

21 Eylül 1995- Buca Cezaevi’nde hak gasplarına direnen tutsaklara karşı yapılan saldırıda dört DHKP savaşçısı katledildi.

 

23 Eylül 1973- Şilili ozan Pablo Neruda öldü.

 

22 Eylül 1976- Profilo fabrikasında 17 işçinin işten atılmasına karşı büyük bir direniş başladı.

 

24 Eylül 1969- ’68 hareketinin önderlerinden Taylan Özgür polis tarafından katledildi.

 

25 Eylül 1996- Diyarbakır Cezaevi’nde 9 yurtsever tutsak katledildi.

 

25 Eylül 2012- Halk ozanı Neşet Ertaş öldü.

 

26 Eylül 1999- Ulucanlar Cezaevi’nde 10 devrimci tutsak katledildi.

 

28 Eylül 1864- I. Enternasyonal kuruldu

 

29 Eylül 1902- Maden işçilerinin direnişini anlatan Germinal’in yazarı Emile Zola öldü

 

1 Ekim 1949- Mao Zedung önderliğinde Çin halkı devrimi gerçekleştirdi ve Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu.

 

5 Ekim 1934- Asturias Ayaklanması

Temmuz 1936’da başlayan İspanya İç Savaşı, II. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın provasıdır. 1917 Ekim Devrimi’nin arkasından dünya genelinde güçlenen devrim rüzgarı karşısında, burjuvazi panik halinde çıkış yolu aramaktadır.

Bu koşullarda faşizm, kitleleri sindirmenin bir aracı olarak ortaya sürülür, geliştirilir. Test edileceği laboratuvar ise İspanya’dır. Bütün dünyanın katıldığı ve taraf olduğu bir iç savaş yaşanır İspanya’da. Bir tarafta emperyalist sermayenin gücü vardır. Farklı ülkelerden burjuvazi silah, para, uçak ve her türlü maddi yardımı akıtır Franco faşizmine. Diğer tarafta ise, Komüntern’in çağrısıyla toplanan dünya proletaryası ve anti faşist güçler bulunmaktadır. Ve tabi ki kısıtlı olanaklarına rağmen bütün gücünü seferber eden Sovyetler Birliği… Faşizme başvuran dünya gericiliği ile emekçi kitlelerin savaşıdır bu.

İspanya’nın bir bölgesi olan Asturias’da komün ilan edilmesi ise, bu savaşın ilk çarpışma noktası olur. İspanya’nın Asturias bölgesindeki maden işçileri, faşist teröre karşı duydukları öfkeyle ayaklanırlar. Eylemi bölgedeki devrimci ve komünist partilerden ve sendikalardan oluşan bir “devrim komitesi” yönetir. 6 Ekim’de kitleler, Oivedo’da Asturies İşçi ve Köylü Cumhuriyeti’ni kurarlar. Hükümet, Fas’ta bulunan yabancı lejyonu yardıma çağırır. Lejyon komutanları General Goded ile General Franco İspanya’ya gelerek, ayaklanan işçilere vahşice saldırır. İki haftanın sonunda 3 bin kişi ölmüş ve ayaklanma bastırılmıştır.

 

6 Ekim 1984- Dev Yol davasından İlyas Has İzmir’de idam edildi.

 

7 Ekim 2015- Şair Sennur Sezer öldü.

 

7 Ekim 1988- Tuzla’da dört TKP-ML TİKKO militanı katledildi.

 

8 Ekim 1980- Kurtuluş davasından Necdet Adalı 12 Eylül’ün ilk idam ettiği devrimci oldu.

 

9 Ekim 1978- Ankara-Bahçelievler’de sivil faşistler 7 TİP’li öğrenciyi katlettiler.

 

9 Ekim 1967- Che Guevara katledildi

Che’nin 1928’in 14 Haziranı’nda Arjantin’de başlayan yaşamı, 9 Ekim 1967’de Bolivya’da katledilene kadar, sürekli bir yükseliş içinde geçti. Başeğmemenin, isyanın simgesi oldu.

Üniversiteyi bitirmeden 1951 yılında motosikletle Latin Amerika turuna çıkarak, insanların durumunu gördü. Guatemala’ya gitti ve burada birçok ülkeden devrimciyle tanıştı. Guatemala’da solcu hükümete karşı yapılan darbeye direnişle karşılık verildi ve Che, bu direnişlerde yer aldı. Daha sonra Meksika’ya geçti. Emperyalizm konusundaki fikirleri netleşince, tüm benliğiyle devrimci mücadeleye atıldı. Küba devriminin lideri Fidel Castro ile tanıştı ve 26 Temmuz Hareketi’ne katıldı. Örgütün doktoru olarak başlayan görevi, elde silah dövüşen bir önder konumuna kadar yükseldi. Sierra Meastra dağlarında gerillaların eğitiminden planların çizilmesine kadar, her alanda görev aldı.

Devrim yapıldıktan sonra devletin çeşitli bakanlıklarında görev yaptı. Diğer ülke devrimlerine yardım etmek için, Kongo’ya gitti ve gerillaları eğitti, onlarla birlikte savaştı. Daha sonra Bolivya’ya geçti. Bolivya Ulusal Hareketi’nin teorik ve askeri yönde eğitilmesinde görev aldı. Che, bir muhbirin ihbarı sonucunda, gerilla birliğiyle birlikte kuşatıldı ve sağ yakalandı. 9 Ekim’de işkenceyle katledildi. O, dünya devrim tarihinin en çok tanınan enternasyonalist devrimcilerinden biri oldu.

 

11 Ekim 2005- Şair Atilla İlhan öldü.

 

14 Ekim 1971- Hikmet Kıvılcımlı öldü.

22 yıl cezaevinde kalan ve işkencede direnişiyle öne çıkan Hikmet Kıvılcımlı, 12 Mart sonrası arandığı için gittiği Zagreb’de öldü.

 

17 Ekim 1889 – Rus yazar Çernişevski öldü.

“Nasıl Yapmalı” adlı romanıyla, düşünü kurduğu toplumu anlattı ve eseri dünyaca ünlendi. Lenin de, Çernişevski’den çok etkilendiğini söyleyecekti.

 

18 Ekim 1977- Almanya’da RAF militanları hücrelerinde katledildiler.

 

21 Ekim 1984- Kürt şair Cigerxun öldü.

 

22 Ekim 1937- Dersim katliamı

Devletin Mart ayında başlattığı saldırı, Dersim’de direnişle karşılandı. Onbinlerce Dersimli katledildi, toprağından, yurdundan kopartılarak sürgüne gönderildi. Direnişçi ve savaşçı niteliğiyle tanınan Dersim halkını asimile etmek ve tahakküm altına almaktı, devletin amacı.

 

24 Ekim 1984- Devrimci Yol davasından Hıdır Aslan İzmir’de idam edildi.

 

26 Ekim 1980- HDÖ davasından Serdar Soyergin idam edildi.

 

Bunlara da bakabilirsiniz

Emek Barış Demokrasi Güçleri, kayyum politikasına karşı eylem yaptı

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına karşı İstanbul-Beyoğlu’nda bulunan Şişhane Meydanı’nda …

İsviçre’de Filistin halkıyla dayanışma

İsviçre’nin Basel kentinde Filistin halkıyla dayanışma yürüyüşü düzenlendi. ABD’nin ve Avrupa Birliği’nin de desteğini arkasına …

İEB direnen öğretmenleri ziyaret etti

İşçi Emekçi Birliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde “Eğitim Nöbeti” eylemini sürdüren Özel Sektör …