İnsanca yaşanacak ücret talebi içeren afişler yapıldı

Asgari ücret tartışmalarının yürütüldüğü ve emekçilerin açlık sınırında yaşamaya mahkum edildiği koşullarda, “Açlık sınırında ASGARİ değil, İNSANCA YAŞAYACAK ÜCRET İSTİYORUZ!” yazılı Devrimci Sendikal Birlik imzalı afişler merkezi yerlere ve emekçi semtlere yapıldı.

Bunlara da bakabilirsiniz

’84 ÖO şehitleri ve Mehmet Fatih Öktülmüş Yaşıyor!

1984 Ölüm Orucu eyleminin ve ihtilalci komünist hareketin önderi Mehmet Fatih Öktülmüş’ün ölümünün üzerinden 40 …

Öğretmenlerin direnişi sürüyor

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası; 26 Mayıs’ta Ankara’da Meclis önüne kitlesel yürüyüşle başlattığı eğitim nöbetinde 3. …

Kolektif üretim ve yaşam; HAZİRAN PİKNİĞİ…

Genel olarak Avrupa’da özelde de yaşadığımız ülke Fransa’da,  ekonomik ve politik baskılar gün geçtikçe biz …