İşçi Emekçi Birliği’nden Mecidiyeköy’de asgari ücret eylemi

İşçi Emekçi Birliği 22 Aralık’ta İstanbul Mecidiyeköy’de asgari ücret ile ilgili eylem yaptı. Cevahir AVM önünde saat 18.30’da başlayan eylemde “İnsanca yaşamaya yeten asgari ücret için mücadeleye” pankartı açıldı. Göstermelik asgari ücret görüşmelerinin sürdüğü bu süreçle ilgili, o masada oturanların hiçbirinin işçi ve emekçileri temsil etmediğine değinilen ajitasyon konuşmalarında, işçiler ve emekçiler insanca bir yaşam için örgütlenmeye ve mücadeleye çağrıldı. “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Asgari değil insanca yaşam”, “İnsanca yaşam sosyalizmde” sloganları atıldı.

Bunlara da bakabilirsiniz

’84 ÖO şehitleri ve Mehmet Fatih Öktülmüş Yaşıyor!

1984 Ölüm Orucu eyleminin ve ihtilalci komünist hareketin önderi Mehmet Fatih Öktülmüş’ün ölümünün üzerinden 40 …

Öğretmenlerin direnişi sürüyor

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası; 26 Mayıs’ta Ankara’da Meclis önüne kitlesel yürüyüşle başlattığı eğitim nöbetinde 3. …

Kolektif üretim ve yaşam; HAZİRAN PİKNİĞİ…

Genel olarak Avrupa’da özelde de yaşadığımız ülke Fransa’da,  ekonomik ve politik baskılar gün geçtikçe biz …