Doğa Koleji öğretmenlerinin mücadelesi sürüyor

Bütün zincir özel okullar gibi Doğa Koleji de siyasal bağlantılarını kullanarak mevcut iktidarla yakın ilişkileri olan ve öğretmen emeğini gasp ederek büyüyen şirketlerden biri. ‘Şirket’ diyoruz çünkü Doğa Koleji ve benzeri okullar veliyi ve öğrenciyi müşteri olarak gören, bünyelerinde çalışan eğitim emekçilerine asgari şartlarda yaşam imkanı sunarak zenginleşen ticarethane benzeri yapılar.

Doğa Koleji’nde sadece İstanbul’da 36 kampüste çalışan 2000’e yakın öğretmen, bir süredir haklı ve meşru talepleri için mücadele ediyorlar. Öğretmenler önceki öğretim yılında taleplerini yönetime iletmek için bireysel olarak mail attılar, ancak bir dönüş alamadılar. 2023 yılında ise Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında bir araya geldiler ve tek tek değil birlikte haklı ve meşru talepleri için mücadele etmeye başladılar. Yıl sonu yaklaşırken, kampüslerde öğretmenlerin talepleri belirlendi ve kampüslerden seçilen temsilciler vasıtasıyla bu talepler birleştirildi. Belirlenen talepler Doğa Koleji yönetimine mail atıldı, yine bir cevap alınamadı. Doğa koleji yönetimi, bünyesinde çalışan eğitim emekçilerinin taleplerini görmezden geldi. Yönetimin bu tavrına karşılık öğretmenler belirli günlerde siyah giyinerek ve pazartesi-cuma günleri alkış eylemleri düzenleyerek yönetimin tavrını protesto ettiler. Kampüs idarecilerinin bu protesto eylemlerine cevabı ise, “hayırdır, hepiniz siyah giyinmişsiniz, matem mi var?” şeklinde alaycı bir yaklaşım oldu. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın Doğa Koleji Yönetimi ile görüşme çağrısına ise bir karşılık verilmedi ve Doğa Okulları Avrupa Bölge Koordinatörü, haklarını isteyen öğretmenlere “zibidi” diyerek hakaret etti.

Öğretmenler ise yılmadı ve haklı taleplerini bir kez de Doğa Koleji Genel Merkezi önünde haykırmaya karar verdiler. Alınan bu eylem kararının üzerine, yönetimin isteği doğrultusunda tutum değiştiren kampüs idarecileri; öğretmenleri ikna odalarına alarak “hakkınızda tutanak tutarız”, “diplomalarınızı yakarız”, “işten atarız”, “sözleşme zamanı görüşürüz” gibi, patronlardan duymaya alışkın olduğumuz cümlelerle tehdit etmeye ve eyleme katılmaktan vazgeçirmeye çalıştılar. Haklarının bilincinde olan ve birleşmiş öğretmenleri vazgeçiremeyeceğini anlayan kampüs idarecileri ise, “sözleşme döneminde yapmasaydınız keşke” diyerek öğrenciyi ve veliyi müşteri olarak gördüklerini, yönetim için önemli olanın kazanacakları para olduğunu bir kez daha kanıtladı.

9 Aralık günü yoğun yağış altında Doğa Koleji Genel Merkezi önünde toplanan öğretmenler ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri haklı ve meşru taleplerini gür bir sesle yinelediler: “Öğretmenine bir suyu bile çok gören, özel günlerde küfreder gibi banka hesaplarımıza 200 TL yatıran, bordrolarımızda her türlü dolandırıcılığı yapıp bordrolarımızı bizimle paylaşmayan, öğretmene reva gördüğü açlık düzeyindeki maaşı da öğretmen çocuklarını paralı okutarak geri alan, bizleri rezil bir geleceğin kölesi yapmak isteyen Doğa Koleji patronlarından korkmuyoruz. Yaptığınız ayak oyunları, tehditler, baskılar, mobbingler mücadelemizi bitirmez; aksine daha da güçlendirir.”

Basın açıklamasında süreç aktarıldı ve 2014 yılında özel sektör eğitim emekçilerinin elinden alınan Taban Maaş Hakkı için mücadele çağrısı yapıldı. “Mücadele dersini öğretmenler verecek”, “Öğretmenler birlikte, birlikte güçlü”, “Öğretmenin birliği sermayeyi yenecek” sloganlarıyla basın açıklaması sonlandırıldı ve temsili diplomalar genel merkez önüne atıldı.

Doğa Koleji Öğretmenlerinin haklı ve meşru talepleri ise şöyle:

 • Değersizleştirilen öğretmen onurunun iade edilmesi
 • Öğretmen “net ücretlerinin” asgari ücretin iki katı olması ve asgari ücret güncellemelerinin ücretlere yansıtılması
 • Kurs ücretlerinin hakkaniyetli bir seviyeye çekilmesi
 • Mesai dışında yapılan etkinliklerde (Hafta sonu çalışmaları, bayram vb. etkinlikler) yasal olan çift mesai ücretlendirilmesine riayet edilmesi
 • Personel çocuklarının eğitimlerinin kurum tarafından ücretsiz olarak karşılanması .
 • Ders materyallerinin ve kurum cihazlarının temininin kurum tarafından karşılanması.
 • Ders programı dışında girilen ek derslerin (etüt, ders doldurma vb.) ücretlerinin zamanında ve tam olarak yatırılması
 • Bordronun -kanunda belirtildiği gibi- personele şeffaf ve her zaman açık olması.
 • Sözleşmelerin asıllarının bir nüshasının öğretmene verilmesi
 • Maaşların brüt üzerinden değil net hesabıyla sözleşmeye eklenmesi ve personelin yüzüne söylenen miktarla sözleşmedeki miktarın aynı gösterilmesi
 • Çift kampüs çalışan öğretmenlerin maaşlarında hak ettikleri iyileştirmelerinin yapılması
 • Resmi daire, hastane vb. işler için ders programlarında haftada bir gün “yarım gün” izinli sayılması
 • Banka promosyonlarının öğretmenlere eksiksiz verilmesi
 • Özel sağlık sigortası
 • Servis desteği (makul saatlerde kalkış ve mesai saatine yakın okula varma)
 • Su, çay, kahve gibi temel ihtiyaçların kurum tarafından karşılanması

Yeni yılda da Doğa Koleji gibi öğretmenlerin emeğini gasp eden, öğretmenlerin sırtından yükselen ticarethanelerde mücadelelerimiz artarak devam edecek. Patronların baskılarına boyun eğmeyeceğiz ve taban maaş hakkımızı geri alacağız.

Özel sektör eğitim emekçisi

Bunlara da bakabilirsiniz

’84 ÖO şehitleri ve Mehmet Fatih Öktülmüş Yaşıyor!

1984 Ölüm Orucu eyleminin ve ihtilalci komünist hareketin önderi Mehmet Fatih Öktülmüş’ün ölümünün üzerinden 40 …

Öğretmenlerin direnişi sürüyor

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası; 26 Mayıs’ta Ankara’da Meclis önüne kitlesel yürüyüşle başlattığı eğitim nöbetinde 3. …

Kolektif üretim ve yaşam; HAZİRAN PİKNİĞİ…

Genel olarak Avrupa’da özelde de yaşadığımız ülke Fransa’da,  ekonomik ve politik baskılar gün geçtikçe biz …