Hrant Dink, vurulduğu yerde anıldı

17 yıl önce devlet destekli sivil faşist katiller tarafından öldürülen Hrant Dink vurulduğu yerde anıldı.

19 Ocak günü Hrant’ın ailesinin ve arkadaşlarının çağrısı üzerine kitleler, vurulduğu yer olan Agos gazetesinin önünde toplandı. Anmaya PDD okurları da Hrant’ın resimlerinin olduğu PDD imzalı dövizlerle katıldı.

Anma saatinden önce Ermeni ezgileri çalmaya, sloganlar atılmaya başlandı. Anma için hazırlanan metni Oya Baydar okudu. Metinde Hrant’ın yaşamının ırkçılığa karşı mücadele içinde geçtiği, halkların kardeşliğini savunduğu ve bunun mücadelesini verdiği; bu nedenle faşistlerin hedefi haline geldiği anlatıldı. Konuşmalarda Gezi tutsaklarından da sözedildi. Ayrıca Gezi davası tutsaklarından, Hrant’ın arkadaşı Çiğdem Mater’in de yolladığı mesaj okundu. Konuşmaların ardından anma sonlandırıldı.

Bunlara da bakabilirsiniz

’84 ÖO şehitleri ve Mehmet Fatih Öktülmüş Yaşıyor!

1984 Ölüm Orucu eyleminin ve ihtilalci komünist hareketin önderi Mehmet Fatih Öktülmüş’ün ölümünün üzerinden 40 …

Öğretmenlerin direnişi sürüyor

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası; 26 Mayıs’ta Ankara’da Meclis önüne kitlesel yürüyüşle başlattığı eğitim nöbetinde 3. …

Kolektif üretim ve yaşam; HAZİRAN PİKNİĞİ…

Genel olarak Avrupa’da özelde de yaşadığımız ülke Fransa’da,  ekonomik ve politik baskılar gün geçtikçe biz …