12 Mart Gazi Direnişi’nin 29. yılında kararlı ve öfkeli yürüyüş

12 Mart 1995’te kontrgerilla saldırısıyla kahvehaneler tarandı ve 1 kişi öldü. Devletin Alevi-Sünni çatışmasına döndürerek katliama dönüştürme planını devrimciler ve Gazi halkı bozarak barikatlar kurdu ve direnişe geçti. Direnişte 22 kişi ölümsüzleşti. 3 gün boyunca yaşanan barikat savaşında sergilenen büyük direniş devlete geri adım attırdı ve Gazi halkı taleplerini kabul ettirerek zaferi kazandı.

Direnişin 29. yılında bir kez daha Gazi halkı ve devrimciler yürüyüş yaptı hem şehitlerini andı hem Gazi zaferini kutladı. 12 Mart Platformu’nun çağrısıyla sabah erken saatlerden itibaren Gazi Cemevi önünde toplanan kitle sloganlarla yürüyüşe geçti. Polis ablukasına ve yağmura rağmen yürüyüşe yaklaşık 1 500 kişi katıldı ve katillerin cezalandırılmasını istedi. Şehit aileleri ve Alevi kurumları da yürüyüşte yerlerini aldılar.

Gazi 12 Mart Platformu “Gazi’de düşene dövüşene bin selam! Gazi ve 1 Mayıs şehitleri ölümsüzdür” pankartını açtı. Pankartın arkasında devrimciler flama ve dövizleriyle kortej oluşturdu. “Gazi’de düşene dövüşene bin selam”, “Yaşasın Gazi direnişimiz”, “Gazi şehitleri ölümsüzdür”, “Devrim şehitleri ölümsüzdür”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Zindanlar yıkılsın tutsaklara özgürlük”, “Katiller halka hesap verecek”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm” sloganları coşku ve kararlılıkla atıldı. İlk olarak Gazi barikatlarının en yoğun çatışmalarının yaşandığı Eski PTT önünde anma yapıldı. Anma sırasında şiir okundu ve “Devrim şehitleri ölümsüzdür” sloganı atıldı.

Kitle mezarlığa doğru yürüyüşe geçti. Mezarlıkta ise ilk anmayı Alevi kurumları ve şehit aileleri yaptı.

Ardından 12 Mart Platformu ayrı bir anma gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve şiir okunmasıyla başlayan anmada Platform adına yapılan konuşmada Gazi’de yaşananın sadece bir katliam olmadığı, aynı zamanda devletin planladığı katliama karşı verilmiş güçlü bir cevap olduğu vurgulandı. Bu direnişin devletin ’92 saldırı konseptini gerilettiği ve ülke çapında yeni bir dalga yarattığı, şehitlerin anılması kadar onların uğruna düştüğü talepleri ve zaferi de kutlamanın önemine değinildi. Açıklamanın ardından sloganlarla eylem bitirildi.

Proleter Devrimci Duruş okurları da Zeynep Poyraz’ın mezarı başında saygı duruşunda bulundu.

Bu yılki Gazi anması Gazi’de bulunan cemevlerinin kendi aralarında yaşanan kavgalara ve anlaşmazlıklara, polisin ablukasına rağmen kitlesel bir katılımla yapıldı. Alevi kurumlarının ve reformizmin her yıl daha da geriye çekme çabalarına ise 12 Mart Platformu bileşenleri kararlılıkla karşı duruyor. Gazi’nin hakkettiği yeri bulması ve gelecek kuşaklara aktarılması devrimcilerin ve komünistlerin güçlenmesiyle gerçekleşecek

12 Mart Platformu yürüyüşten günler önce çalışmalarını başattı. Ortak bildiri dağıtımları ve afişleme çalışmalarının yanı sıra 10 Mart’ta Gazi Cemevi’nde panel düzenledi.

Proleter Devrimci Duruş okurları da başta Gazi Mahallesi olmak üzere emekçi semtlerde Gazi direnişi ile ilgili afiş ve sticker çalışmaları yaptı. Gazi Mahallesi’ndeki afişler ise polisler tarafından söküldü.

Bunlara da bakabilirsiniz

’84 ÖO şehitleri ve Mehmet Fatih Öktülmüş Yaşıyor!

1984 Ölüm Orucu eyleminin ve ihtilalci komünist hareketin önderi Mehmet Fatih Öktülmüş’ün ölümünün üzerinden 40 …

Öğretmenlerin direnişi sürüyor

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası; 26 Mayıs’ta Ankara’da Meclis önüne kitlesel yürüyüşle başlattığı eğitim nöbetinde 3. …

Kolektif üretim ve yaşam; HAZİRAN PİKNİĞİ…

Genel olarak Avrupa’da özelde de yaşadığımız ülke Fransa’da,  ekonomik ve politik baskılar gün geçtikçe biz …