Devrimci kurumlardan “BİRLEŞİK, KİTLESEL, DEVRİMCİ 1 MAYIS’I ÖRGÜTLEMEYE!” çağrısı

2024 1 Mayısı’nda Taksim’de birleşik bir eylem örgütlemek isteyen kurumlar biraraya gelerek ortak bir açıklama yaptılar. Açıklama metnini yayınlıyoruz.

***

BİRLEŞİK, KİTLESEL, DEVRİMCİ

1 MAYIS’I HEP BERABER ÖRGÜTLEMEYE!

2024 1 Mayıs’ı yaklaşıyor.

Bu 1 Mayıs’ı da saldırılar ve baskıların tırmandığı koşullar altında kutlayacağız.

Bölgemizde emperyalist saldırganlığın yol açtığı katliamlar sürerken, kapitalist-emperyalist sistemin derinleşen krizinin etkisiyle, egemen sınıflar tarafından milyonlarca işçi ve emekçiye kölelik ve sefalet koşullarının daha pervasızca dayatıldığı; işsizliğin kitlesel boyutlara ulaştığı; güvencesiz çalışmanın, esnekleştirmenin, işten çıkarmaların yaygınlaştığı; emek-sermaye çelişkisinin derinleştiği ve tüm bunlara devletin baskı, yasak, tutuklama, tecrit terörünün eşlik ettiği bir dönemde 1 Mayıs’ı karşılıyoruz.

Böylesi bir dönemde tüm bu saldırılara karşı tarihsel ve güncel anlamına uygun birleşik, kitlesel ve devrimci bir 1 Mayıs’ın örgütlenmesi hayati bir önem taşımaktadır.

1 Mayıs 2024, toplumsal direnişin tüm bileşenlerine; işçilere, kadınlara, öğrencilere, halklara yöneltilen topyekûn saldırıya karşı topyekûn direnişin günü olmalıdır.

Toplumsal mücadelenin hapsedilmeye çalışıldığı cendereden çıkışı için 2024 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasının siyasal anlamı ve önemi açıktır.

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününde, milyonlarca insanın bir araya geldiği görkemli Taksim 1 Mayıslarının etkisi bilinmektedir.

Tüm saldırılara karşı Agrobay’dan Özak’a, inşaattan metale işçiler direnişlerini sürdürmektedir, kadınlar 8 Martlarda sokakları zapt etmeye devam etmektedir, öğrenciler geleceklerinin çalınmasına karşı bir anda sokağa inebilmektedir, halklar boyun eğmemektedir. Bunlardan alınacak güçle yola çıkarak kitlesel, birleşik, tarihsel ve sınıfsal özüne uygun, devrimci 2024 1 Mayıs’ını beraber örgütlemeliyiz. Bu sorumluluk hepimizindir. Sendikalar, meslek odaları, DKÖ’ler, siyasi partiler, devrimci güçler kısacası tüm emek güçleri, 2023 1 Mayıs’ından dersler çıkarıp bu sorumluluğun altına girerek, birleşik ve kitlesel bir 1 Mayıs için bir an önce harekete geçmelidir. Fabrikalarda, İş yerlerinde, mahallelerde, okullarda, kısaca yaşamın her alanında güçlü bir hazırlık çalışması yürütülmelidir.

2024 1 Mayısı’nı baskı ve saldırılara yanıt olması için, birleşik, kitlesel, devrimci 1 Mayıs’ı Taksim’de birlikte örgütlemek için tüm devrimci yapıları, sendika ve kitle örgütlerini, güçlerini birleştirmeye ve ortak davranmaya çağırıyoruz.

Alınteri, BDSP, Devrimci Parti, Birleşik İşçi Hareketi, Dostluk ve Kültür Derneği(DKDER), Dev Tekstil, Devrimci Hareket, EHP, ESP, İşçi Emekçi birliği, İşçi Hareketi Koordinasyonu, İKEP, İşçi Birlikleri Sendikası, Kaldıraç, Köz, Mücadele Birliği Platformu, Odak, Proleter Devrimci duruş, SODAP, Sosyalist Kadın Hareketi, TOMİS, Yeni Dünya İçin Çağrı

Bunlara da bakabilirsiniz

’84 ÖO şehitleri ve Mehmet Fatih Öktülmüş Yaşıyor!

1984 Ölüm Orucu eyleminin ve ihtilalci komünist hareketin önderi Mehmet Fatih Öktülmüş’ün ölümünün üzerinden 40 …

Öğretmenlerin direnişi sürüyor

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası; 26 Mayıs’ta Ankara’da Meclis önüne kitlesel yürüyüşle başlattığı eğitim nöbetinde 3. …

Kolektif üretim ve yaşam; HAZİRAN PİKNİĞİ…

Genel olarak Avrupa’da özelde de yaşadığımız ülke Fransa’da,  ekonomik ve politik baskılar gün geçtikçe biz …