Fransa’da 1 Mayıs coşkusu

Dünyamız, kanemici emperyalistlerin işçi ve emekçiler üzerindeki aşırı kara dayalı sömürüsünü arttırmak ve kendi aralarındaki çelişkileri çözmek için, ‘Üçüncü Dünya Savaşı’ içinde bulunuyor. Emperyalist-kapitalist kamplaşma ve çelişkiler alabildiğine keskinleşmiş durumda. Yanı sıra kirli savaşlar ve “acı fatura”larla, burjuvazinin biz işçi, emekçi ve göçmenleri daha fazla sömürmek istediği koşullarda gelindi 2024 1 Mayısı’na…

Uzun zamandır süren savaşlarla binlerce insan, kullanılan yüksek teknolojili savaş aletleri ve atılan yakıcı-yıkıcı bombalarla yerle bir edilen yerleşim alanlarından zorla toplu göçlere zorlanıyor. Topraklarını-yurtlarını terk etmeyenler, yaralanma ve ölümle, salgın hastalık ve açlıkla yüzyüze bırakılıyor. Üstelik tüm bu kirli oyunlarını, insanlık adına ya da “terörizme karşı” yaptıklarını söyleyerek suç işlemeye devam ediyorlar. Demokrasinin ve adaletin beşiği olduğuyla böbürlenen emperyalist ülkelerde bile, kan-can pahasına kazanılmış sosyal haklar budanıyor. Adeta günlük olarak çıkartılan yeni yasalarla, zor aygıtları yoluyla bunları geri almaya çalışıyorlar.

Elbette ki bu zorbalığın karşısında olan biz devrimci güçler, dünyamızın birçok ülkesinde yapılan protestolar ve eylemlerle tepkilerimizi dile getiriyoruz. Vahşi, barbar burjuvazi ve reformist gerici şoven yasalar ve politikalara sessiz kalmıyor, geri püskürtmek için alanlara, sokaklara çıkıyoruz.

Biliyoruz ki “ZAFER SOKAKTA KAZANILIR!”

Burjuvazinin tüm yasalarına ve baskısına rağmen, 1 Mayıs’ı kutlamak için yine milyonlarca kişi meydanları doldurdu. Fransa’da yaşayan yerli-yabancı kökenden biz ekonomik-politik göçmenler de, bu bilinç ve azimle 2024 1 Mayısı’na güçlü biçimde katılmak için, tüm ilişkilerimizi sokağa-eyleme çağırarak çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Sık sık yoldaşlarla ve dostlarımızla biraraya geldik, hem günlük yaşanılan sorunlar üzerine, hem de 1 Mayıs’a hazırlık kapsamında konuşup kararlar aldık ve bunları pratikte hayata geçirecek adımlar attık. Bu zaman dilimi içerisinde yeni aileler, gençler ve dostlarla sıcak, kucaklayıcı ilişkiler yaşadık. 1 Mayıs’ı adına layık, işçi-emekçi yoksul halkımızın birlik-mücadele-zafer günü olarak kutlayacaktık.

250 afiş, 150 adet sticker hazırlayıp Türkiyeli ve Kürdistanlıların yoğun olarak yaşadıkları semtlere, uzun zaman kalacak ve görünecek şekilde yapıştırdık. Ev ziyaretleri gerçekleştirdik. Elimizde olan pankartlara iki yeni pankart daha ekleyerek hazırlıklarımızı tamamladık. Ses cihazımızı da alana taşıdık. Havanın yağmurlu geçme ihtimaline karşı, stant çadırımızı bu sene ilk defa alanda kurduk. Bizim için bu 1 Mayıs, birçok yenilikler ve değerleri de beraberinde yarattı.

1 Mayıs sabahı alandaki yerimizi almak için yola koyulduk. Diğer kurumlardan arkadaşlarla dayanışma içinde, ilk etapta çadırımızı kurduk. Her dönem beğeni toplayan pankart ve bayraklarla birlikte yeni pankartlarımızı da alana gelen kitlelere dönük biçimde ağaçlara astık. İlk andan itibaren pankartımız etkisini gösterdi. Birçok kişi ve kurum, pankartımızla resimler çekerken, çocuklarına ustalarımızı isimlerini söyleyerek tanıttılar.

Bu tablo bizleri çok daha mutlu ederken, gelecek açısından umut oldu. Yürüyüş saati başlayınca bizler de toparlanıp kortej oluşturmak için harekete geçtik. Topladığımız malzemeleri, alanın dışına park etmek zorunda kaldığımız arabaya taşıma esnasında, arkadaşlarımızla kopmalar yaşandı ve kortej oluşumunda birçok zorluklarla karşılaştık. Yeniden buluşma çabasıyla ulaştığımız dost ve yoldaşlarımız ön saflarda, çatışmaların olduğu yerlerde, polisin sıktığı gazlarla saldırıya uğramışlardı. Çocuklu ailelerimiz alandan uzaklaşmak zorunda kaldılar.

Yürüyüş kolunda kalan yoldaş ve dostlarımızla yürüyüşümüze devam ettik. Geç saatlerde tarihi Bastille Meydanı’na vardık. Bu seneki 1 Mayıs kutlamalarını yeni ve genç yoldaşlarla sürdürme kararlılığımız, onların özgün katkı ve çabalarıyla son buldu. Bu çalışmalarımız daha da büyüyerek emperyalist-kapitalist burjuvaziye olduğu kadar, düzeniçi reformistlere de birer balyoz olacaktır ve köhnemiş düzenleri mutlaka ama mutlaka yıkılacaktır.

Kahrolsun Emperyalizm ve Kapitalizm!

Yaşasın Devrim ve Sosyalizm!

Yaşasın 1 Mayıs!

Biji 1 Gulan!

Vive le 1 Mai!

Fransa PDD

Bunlara da bakabilirsiniz

2024 1 Mayısı’na dair değerlendirmeler üzerine

1 Mayıs’ın üzerinden günler geçmesine rağmen tartışmalar, değerlendirmeler devam ediyor. Bu bile, 2024 1 Mayısı’nın …

“Tasarruf” değil hak gaspı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 13 Mayıs günü “Kamuda tasarruf ve verimlilik” adını verdiği …

Kobane Davası’nın gösterdikleri

  HDP’li 108 siyasetçinin (18’i tutuklu) yargılandığı Kobane Davası’nda, 16 Mayıs günü karar açıklandı. Ankara …