Mersen grevi sürüyor

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Mersen fabrikasında, işçilerin grevi sürüyor.

Fransa merkezli elektrik ekipmanları yan sanayi üreticisi Mersen fabrikasının işçileri, fabrikadaki çalışma koşullarına karşı iki yıl önce Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlenmeye başladılar. Kasım 2022’de sendika, işyerinde çoğunluğu sağladığı için yetki tespiti belgesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan aldı. Ancak şirket yönetimi, bu yetki belgesini tanımayarak Bakanlık aleyhine dava açtı. Böylece işçilerin sendikalaşma ve TİS hakları gaspedilmiş oldu. Davalar sendika lehine sonuçlandığı halde, iki yıl boyunca şikret yetki mahkemelerinde zaman kazanmaya çalıştı; sendikayı ve işçilerin sendika hakkını yok saydı.

Hukuksal yollar tükendikçe, patronun saldırıları da arttı. “Sendika asla buraya giremez, devlet bizim arkamızda” gibi sözlerle işçileri yıldırmaya çalıştı. Bu şekilde de sonuç alamayınca, 7 Şubat 2024 tarihinde sendika üyesi 4 işçi işten atıldı.

Bu koşullarda işçiler 19 Nisan 2024 tarihinde greve başladılar. Patron ise, bir taraftan grevdeki işçileri vazgeçirmek için baskı ve tehdit uygularken, diğer taraftan grevdeki işçilerin yerine işçi çalıştırmaya başladı.

İşçiler 28 Mayıs günü grevin 40. gününde Fransız Başkonsolosluğu önünde eylem yaptılar. Fransız menşeili şirkete işçiler, bir kez de konsolosluğun önünde eylem yaparak tepkisini gösterdiler. “Sendika hakkıma saygı duy” pankartının açıldığı eylemde, Birleşik Metal-iş genel başkanı Özkan Atar konuşma yaptı. Atar örgütlenme sürecini anlattıktan sonra “mahkeme sürecinin ardından sendikamızın işyerinde çalışan işçileri toplu sözleşme müzakerelerinde temsil etmeye yetkili sendika olduğu kesinleşmiştir. Buna rağmen şirket yönetimi, sendika ile toplu sözleşme müzakerelerine başlamayı reddediyor” dedi. Şirketi toplu sözleşme masasına davet etti. TİS yapılana kadar grevi sürdüreceklerini belirtti.

Bunlara da bakabilirsiniz

’84 ÖO şehitleri ve Mehmet Fatih Öktülmüş Yaşıyor!

1984 Ölüm Orucu eyleminin ve ihtilalci komünist hareketin önderi Mehmet Fatih Öktülmüş’ün ölümünün üzerinden 40 …

Öğretmenlerin direnişi sürüyor

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası; 26 Mayıs’ta Ankara’da Meclis önüne kitlesel yürüyüşle başlattığı eğitim nöbetinde 3. …

Kolektif üretim ve yaşam; HAZİRAN PİKNİĞİ…

Genel olarak Avrupa’da özelde de yaşadığımız ülke Fransa’da,  ekonomik ve politik baskılar gün geçtikçe biz …