Eğitim oranı düşüyor

MEB ve UNICEF’in hazırladığı rapora göre (Haziran 2015) öğrencilerin neredeyse yarısı ortaöğrenimi tamamlayamıyor. Bu oran Kürt illerinde yüzde 60’lara ulaşıyor.

İlkokula kayıt yaptıran öğrencilerin yüzde 84’ü ise üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarında okuyamıyor. Bu 4 yıllıkların birçoğunun da hem üniversite koşulları hem de eğitim düzeyi olarak ne kadar geri olduğunu biliyoruz. Esasında gerçek anlamda iyi eğitim alan gençlerin ancak yüzde 1 olduğu söylenebilir. Egemenlere bu yüzde 1 yetiyor. Onlar başta bürokrasi olmak üzere devletin çeşitli kademelerinde ya da şirketlerin yönetimlerinde yeralacak kadrolar olarak istidam ediliyor. Diğerleri “güdülecek” kitle olarak görülüyor. Ne kadar cahil bırakılırsa, o kadar rahat yönetilebilecek bir kitle…

Bu, egemen sınıfların geniş emekçi kesimleri cehaletin kör kuyusunda tutmak için bilinçli bir uygulamasıdır. Çünkü çok iyi bilirler ki, “… okuma-yazma bilmeyen politikanın dışındadır. Ona önce ABC öğretilmelidir. Bu olmadan politika olmaz. Bu olmadan yalnızca dedikodu, söylenti, masal, önyargı vardır, politika değil.” (Lenin)

Bunlara da bakabilirsiniz

29 işçinin katledilmesi protesto edildi

İstanbul Gayrettepe’deki Masquerade Club’ta 2 Nisan’da çıkan yangında 29 işçi katledildi. Daha İliç’te yaşanan madenci …

Hak verilmez alınır ZAFER SOKAKTA KAZANILIR!

Türkiye, bir seçimi daha geride bıraktı. AKP’li yıllar seçimlerle geçti. Seçimlerin tek başına demokrasiyi geliştirmediği, …

Sosyalizmde yerel yönetimler

Günümüzde üç çeşit yerel yönetim anlayışından sözedilmektedir: Kıta Avrupası, Anglosakson ve Orta-Kuzey Avrupa yerel yönetim …