DEVRİM günceldir! kitabı çıktı

Yayınevimiz tarafından yeni basılan kitabın sunu bölümünü yayınlıyoruz.

Sunu

Elinizdeki kitap, 2000’li yılların başından itibaren emperya­list-kapitalist sistemin saldırılarını, buna karşı kitlelerin direnişleri­ni, ayaklanmalarını ortaya sermekte ve bunları ML bakışaçısıyla yorumlamaktadır.

Yıllardır yapılan tüm demagojilerin aksine, kapitalist sistem gi­derek sıklaşan ve derinleşen krizler ve dünyaya yayılan savaşlar içinde kıvranmaktadır. Sosyalizmin somut bir tehdit oluşturmadığı koşullarda bile, o sözünü çok ettikleri “istikrarı” bir türlü sağlaya­madılar. Çünkü sistemin iç çelişkileri buna olanak tanımıyor. Onun için kapitalizmin ebediliği üzerine atılan çığlıklar, kısa sürede yerini kapitalizmin sorgulanmasına bıraktı.

Her biri bir felakete dönüşen doğa olaylarından artan iş cinayet­lerine, emperyalist savaştan pandemiye; kapitalizmin ölüm ve acı dı­şında bir şey sunmadığı artık net biçimde görülüyor. Ama ne yaşam ne de ölüm adil! İşçilere-emekçilere hep yoksulluk ve ölüm düşüyor. Ve bu durum, isyanlara, ayaklanmalara yol açıyor.

Kriz ve savaşlar, devrimleri tetikleyen iki önemli nedendir. Bugüne dek yaşanan devrimlerin, krizlerin derinleştiği ve savaşların yaşandı­ğı dönemlerde gerçekleştiği biliniyor. Lenin’in “ya savaşlar devrimlere yol açar, ya devrimler savaşlara son verir” sözü, defalarca kanıtlan­mış tarihsel bir gerçektir.

Nesnel koşulların devrim için son derece elverişli olduğu günü­müzde, yaşanan ayaklanmaların devrimlere sıçrayamaması, öznel faktördeki eksikliktendir. Ama bunun hep böyle gitmeyeceği açıktır. Sömürülenler ve ezilenler, daha önce olduğu gibi, bundan sonra da “ya bir yol bulacak ya bir yol açacak”tır.

Kitapta yer alan yazılar, 2019 Haziranı’nda gerçekleşen TİKB(B) 6. Konferans Belgeleri’nden oluşmaktadır. Yayınevimiz tarafından son bir yıl içinde yayınlanan “AKP’li yıllarda İşçi-Emekçi Hareketi”, “Tarımda Tekelleşme ve Tarım Krizi” ile “AKP’li yıllarda Kürt Hareketi” başlıklı kitaplar, belgelerin bir kısmından oluşuyordu. Bu kitapla bir­likte elimize ulaşan belgelerin tamamını yayınlamış bulunuyoruz. Ve belgelerin tamamı, devrimin güncelliği-somut bir hedef haline gelmiş olması üzerine oturduğundan, kitabın başlığını “Devrim Günceldir” olarak belirledik.

Kitabı, 29 Eylül 1980’de faşist cuntaya karşı “ilk kurşun” olan Osman Yaşar Yoldaşcan’a ithaf ediyoruz. Yoldaşcan, 12 Eylül askeri faşist cuntanın işbaşına gelişinden 17 gün sonra, İstanbul-Bağcılar’da çatışarak şehit düştü. Faşist cuntayı “gelecekleri varsa görecekleri de var” diyerek karşılamış ve bunu hayata geçirmişti. O, komünist bir önder, aynı zamanda askeri dehaydı. Sürekli geliştirdiği teknik bilgisi ve yaratıcılığıyla, devletin çözemediği birçok eyleme imza attı. Öldüğünde yoldaşları, “yaşasaydı devrimimizin generali olacak bir önderi kaybettik” dediler. Devrimle ilgili bir kitaba da “Devrimin Generali” uygun düşerdi.

Dünya komünist hareketinin “general”i ise, Engels’tir. Engels, devrim yapmanın “gerçekten tek tarihsel hak” olduğunu söyler. Bu kitap, “devrimin generallerine”, devrim uğruna düşenlere-dövüşenlere bir selamdır. Osman Yaşar Yoldaşcan şahsında, devrim ve sosya­lizm yolunda şehit düşenlere atfediyoruz.

Devrim davasına katkısı olması dileğiyle…

Eylül 2021

Yediveren Yayınları

Bunlara da bakabilirsiniz

Antakya’da Ali İsmail Korkmaz anması

Gezi direnişi sırasında yitirdiğimiz Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 11. yılında anıldı. İlk anma mezarı başında …

Öğretmenler ÖMK’ya karşı eylemde

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) teklifinin Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanması üzerine, eğitim sendikaları eylem yaptılar. …

Adana Emek ve Demokrasi Güçleri sermayenin saldırı programını protesto etti

Çok sayıda sendika, dernek, dergi ve partiyi içeren kurumlardan oluşan Adana Emek ve Demokrasi Güçleri, …