Etiket arşivi

Emeklilerin Enflasyonla ‘İmtihan’ı…! 

Enflasyon rakamları, TÜİK’in “düzeltmeleri”ne rağmen oldukça yüksek seyredince, asgari ücretin yanısıra emeklilere Temmuz ayında ne kadar zam yapılacağı tartışma konusu oldu. Ve elbette, beklenenin çok altında bir zam ile emekliler yine açlığa mahkum edildiler. Konuyla ilgili olarak Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz’ın dergimiz için hazırladığı yazıyı yayınlıyoruz.  “Sorunlar onları yaratan düşünce düzleminde kalarak çözülemez”  Bir kez daha “emekli …

Devamını oku

İşçi Emekçi Birliği 1 Mayıs’a çağırıyor

İşçi Emekçi Birliği, ekonomik krizi, zamları protesto etmek ve 1 Mayıs’a çağrı yapmak için 3 Nisan’da İstanbul Mecidiyeköy Cevahir AVM önünde bir eylem gerçekleştirdi. 16.00’da başlayan eyleme kurum bileşenleri kendi flamaları, dövizleriyle katıldı. Eylemde “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni”, “Direne direne kazanacağız”, “Yaşasın 1 Mayıs! Bıji yek gulan” …

Devamını oku

AKP’li yıllarda Türkiye’nin genel tablosu- III

Aşağıdaki yazı, TİKB(B) 6. Konferans Belgeleri’nden oluşan “III. Emperyalist Savaş sürüyor; DEVRİM GÜNCELDİR” kitabından alınmıştır. “AKP’li yıllarda Türkiye’nin genel tablosu” başlıklı yazının 3. ve son bölümüdür.   AKP’NİN HALKA SALDIRILARI DA DİRENİŞLER DE BİTMEDİ!   AKP’nin burjuvazinin hizmetinde bir sınıf politikası güttüğünün en önemli göstergelerinden biri, AKP döneminde işçi ve emekçilere dönük saldırılardır. Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi …

Devamını oku

Bütün ülkelerin işçileri BİRLEŞİNİZ!

Günümüzden 175 yıl önce yayınlanan “Komünist Manifesto” şu sözlerle noktalanıyor: “İşçilerin zincirlerinden başka kaybedecekleri birşeyleri yoktur, ama kazanacakları koskoca bir dünya vardır! Bütün ülkelerin işçileri birleşiniz!” İşçi sınıfının ustaları Marks ve Engels tarafından kaleme alınan bu eser, işçi sınıfı partisinin ilk programı niteliğindedir aynı zamanda. Sadece yazıldığı dönemin sorunlarını ve çözüm yollarını ortaya koymakla kalmaz; çağını aşan, eskimeyecek temel ilkeleri …

Devamını oku

İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır!

Son aylarda peş peşe işçi eylemleri gerçekleşti, gerçekleşiyor. Direnişler metalden, kağıda, tekstilden madene neredeyse bütün işkollarını sardı. Üstelik lokal değil, ülkenin dört bir yanını kapladı. Fakat büyük çoğunluğu kendiliğindendi. Neredeyse hepsi, ücretlerin enflasyon karşısında erimesinden, patronların ücretlere sıfır zam dayatmasından kaynaklandı. Asgari ücrete yapılan zam, daha işçilerin eline geçmeden açlık sınırının altına düşmüştü. Ki aradan geçen günlerde bu açı daha …

Devamını oku

İşçi Emekçi Birliği’nden DİSK/ Genel-İş’e çağrı

DİSK/ Genel-İş’e işçi temsilcilerini görevden alma kararı hakkında çağrımızdır! İşçi sınıfımızın dört bir yanda hakları ve insanca bir yaşam için harekete geçtiği; aklı, yüreği ve eylemi işçi sınıfının yanında olan tüm kesimlerin bunun coşkusu ile dolduğu günlerden geçiyoruz. Böyle bir zamanda İstanbul Kadıköy Belediyesi’nde örgütlü bulunan DİSK/Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No.lu Şube’ye bağlı işçi temsilcilerinin sendika genel merkezi kararıyla …

Devamını oku

“İşçi-Emekçi Birliği” kuruldu

Yaklaşık 1 yıla yakın süredir işçi ve emekçileri ilgilendiren çeşitli gündemler üzerinden birlikte ortak eylemler örgütleyen devrimci ve demokrat kurumlar, 15 Mart günü yayınladıkları bir deklarasyonla, bundan sonra “İşçi-Emekçi Birliği” adıyla yola devam edeceğini duyurdu. Açıklama metnini ve imzacıları yayınlıyoruz:   DEVRİMCİ, BİRLEŞİK SİYASAL SINIF HAREKETİ İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ! İŞÇİLER EMEKÇİLER BİRLEŞECEK SERMAYEYİ YENECEK! Tüm dünyada olduğu gibi bu topraklarda …

Devamını oku

Şili’de solcuların seçim zaferi

Şili’de 19 Aralık günü gerçekleşen seçimleri, sol ittifakın adayı olan Gabriel Boric kazandı. Salvador Allende’nin bir darbe ile devrilmesinden yaklaşık yarım yüzyıl sonra, kitleler o dönemin sembolü olan “Birleşmiş halk asla yenilmez” sloganıyla kutlamalar yapıyor. “Bugün tarihi bir gün” diyor kutlama yapanlardan biri, “Çünkü biz yalnızca faşizmi ve sağcıları değil, artık korkuyu da yendik.” Boric’in seçimleri kazanması, 2019 yılından itibaren …

Devamını oku

DEVRİM günceldir! kitabı çıktı

Yayınevimiz tarafından yeni basılan kitabın sunu bölümünü yayınlıyoruz. Sunu Elinizdeki kitap, 2000’li yılların başından itibaren emperya­list-kapitalist sistemin saldırılarını, buna karşı kitlelerin direnişleri­ni, ayaklanmalarını ortaya sermekte ve bunları ML bakışaçısıyla yorumlamaktadır. Yıllardır yapılan tüm demagojilerin aksine, kapitalist sistem gi­derek sıklaşan ve derinleşen krizler ve dünyaya yayılan savaşlar içinde kıvranmaktadır. Sosyalizmin somut bir tehdit oluşturmadığı koşullarda bile, o sözünü çok ettikleri “istikrarı” …

Devamını oku

2021, halk ayaklanmalarının devrimlere sıçradığı bir yıl olsun!

pdd-arka-logo-1

Savaş, kriz ve pandemiyle geçen bir yılı geride bırakıyoruz. 2020 yılı, devletlerin baskı ve denetimini arttırdığı, ağır sömürü koşullarını dayattığı bir yıl oldu. Aynı zamanda işçi ve emekçilerin mücadele gücünün büyüdüğü, ileri adımlar attığı, yeni örnekler yarattığı bir yıl… Pandemi koşulları sınıfsal ayrımları net bir biçimde ortaya koydu. Yaşamanın da ölümün de sınıfsal karakterini gözler önüne serdi. Pandemi “küresel”di ama …

Devamını oku