İşçi Emekçi Birliği 1 Mayıs’a çağırıyor

İşçi Emekçi Birliği, ekonomik krizi, zamları protesto etmek ve 1 Mayıs’a çağrı yapmak için 3 Nisan’da İstanbul Mecidiyeköy Cevahir AVM önünde bir eylem gerçekleştirdi. 16.00’da başlayan eyleme kurum bileşenleri kendi flamaları, dövizleriyle katıldı. Eylemde “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni”, “Direne direne kazanacağız”, “Yaşasın 1 Mayıs! Bıji yek gulan” sloganları atıldı. Eylemde ilk konuşmayı HDP milletvekili Musa Piroğlu yaptı. Ardından Birlik adına basın açıklaması okundu. Basın açıklamasının ardından kitle hep birlikte 1 Mayıs marşını söyledi.

Eylemde okunan basın metni:

Düşük ücretler, büyük zamlar, sendikal engeller…

BIÇAK KEMİKTE; ÇARE İŞÇİ VE EMEKÇİLERİN BİRLEŞİK MÜCADELESİNDE!

Dünya’da ve Türkiye’de kapitalizmin ekonomik, siyasal krizi her geçen gün derinleşiyor. Krizin bedeli işçi-emekçilere ödetiliyor. Patronlar korunup kollanırken işçi-emekçiler açlığa, yoksulluğa, sefalete terk ediliyor. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı asgari ücreti geçmiş durumda. Yoksulluk sınırı ise 15 bin TL’ye dayandı.

İktidarın talimatlarıyla hareket eden TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları gerçeği yansıtmıyor. Yaklaşık 9 milyon kişi işsiz durumda ve bu sayı her geçen gün yükseliyor. Asgari ücret enflasyon karşısında sürekli eriyor. Alım gücünün düşmesiyle gerçek enflasyon markette yapılan alışverişte, artan kiralarda, ödenen elektrik, su ve doğalgaz faturalarında görülüyor.

Sermayedarlar, sınıfsal çıkarları için kendi koydukları yasaları dahi hiçe sayıyorlar. İşçi-emekçilerin mücadeleyle kazandığı hakların kullanımı engelleniyor. Sendika üyesi olmak anayasal hak olmasına rağmen bu hakkın kullanımını engellemek için sermaye ve iktidar her türlü keyfi saldırıyı devreye sokuyor. İşçi ve emekçilerin öz örgütlülükleri olan sendikaların başına çöreklenmiş bürokratlar da sermaye sınıfına hizmette kusur etmiyor. Örgütlenmenin ve mücadelenin önündeki engelleri ortadan kaldırmak işçi ve emekçilerin birleşik mücadelesiyle mümkündür.

Karşı karşıya kaldığımız saldırılara, baskılara, engellere rağmen her gün yeni bir hak mücadelesi, direniş, sokak gösterisi gerçekleşiyor. Yaşanabilir bir ücret, insanca çalışma koşulları, tüketim ürünlerine yapılan zamların geri çekilmesi başta olmak üzere hakları ve gelecekleri için direnen işçi ve emekçiler mücadeleyi büyütüyor. Son aylarda yükselen işçi-emekçi eylemleri sermaye ve iktidarın her türlü keyfi saldırısına karşı fiili meşru mücadele hattında ilerliyor. Sermayenin ve iktidarın karşısına işçi sınıfının mücadele yasaları ile çıkıyorlar.

Emeğin özgürleşmesi ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması ülkenin dört bir yanında yükselen mücadeleleri büyütmek, tabandan birliğimizi kurarak mücadeleye atılmaktan geçiyor.

Yaşadığımız tüm sorunların kaynağı kapitalist düzendir. Kapitalist düzende çıkarları birbiri ile çatışan temel iki sınıf vardır. Bir tarafta üretilen tüm zenginliklere el koyan sermaye sınıfı, diğer tarafta ise tüm zenginlikleri yaratan işçi sınıfı yer alıyor. Sermayedarların emeğin üzerindeki tahakkümüne son vermenin yolu ise işçi ve emekçilerin bir sınıf olarak mücadeleye atılmasıyla mümkündür. Fabrikalarda ve hayatın olduğu her yerde sömüren sınıfın karşısına işçi sınıfı olarak çıktığımızda hak ettiğimizi alabilir, sömürüyü sonlandırabiliriz. İşçi Emekçi Birliği olarak tüm işçileri, emekçileri, kadınları bizlere dayatılan kölece çalışma ve yaşam koşullarına karşı mücadele etmeye davet ediyoruz. Fabrikalarda, mahallelerde, okullarda, hayatın olduğu her yerde komiteler-meclisler kurmaya, birliğimizi güçlendirmeye davet ediyoruz.

Hakkımız olanı almak için, bizlere sefaleti reva görenlerden hesap sormak için mücadelemizi büyütüyoruz. 3 Nisan’da Cevahir AVM önünde gerçekleştireceğimiz işçi-emekçi buluşmasında mücadele istemlerimizi yükselterek 1 Mayıs’a yürüyeceğiz.

Önümüzdeki 1 Mayıs’ı sınıfımızın sömürüden ve baskıdan kurtuluş mücadelesinin büyütüldüğü bir güne çevirmek için fabrikalarda ve hayatın olduğu her yerde örgütlenmeye davet ediyoruz.

Krizi biz yaratmadık faturasını da ödemeyeceğiz. Fabrikalarda, meydanlarda mücadeleyi örgütleyeceğiz!

*Tüm çalışanların ve emeklilerin maaşlarının, alım gücü esas alınarak gerçek enflasyona göre artırılması,

*Madde 25/2’nin kaldırılması, işten atmaların yasaklanması,

*Herkese iş ve gelir güvencesinin sağlanması,

*Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması,

*Temel tüketim ürünlerine yapılan zamlar geri çekilmesi,

*Doğalgaz, elektrik, su, İletişim’in insani ihtiyaç oranında ücretsiz karşılanması için;

Birleşik mücadeleyi büyütelim!

Bunlara da bakabilirsiniz

’84 ÖO şehitleri ve Mehmet Fatih Öktülmüş Yaşıyor!

1984 Ölüm Orucu eyleminin ve ihtilalci komünist hareketin önderi Mehmet Fatih Öktülmüş’ün ölümünün üzerinden 40 …

Öğretmenlerin direnişi sürüyor

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası; 26 Mayıs’ta Ankara’da Meclis önüne kitlesel yürüyüşle başlattığı eğitim nöbetinde 3. …

Kolektif üretim ve yaşam; HAZİRAN PİKNİĞİ…

Genel olarak Avrupa’da özelde de yaşadığımız ülke Fransa’da,  ekonomik ve politik baskılar gün geçtikçe biz …